eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
19018/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Forslag til kulturprisen 2019 *****
19015/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Gnr 76 bnr 174 - Anmoding om sletting av urådigheit SpareBank1 Nordvest
19028/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Legeerklæring *****
19003/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Uttale til innstilling Fagforbundet v/ Charlotte Olsen
19002/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Uttale til innstilling Fagforbundet v/ Charlotte Olsen
19001/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Uttale til innstilling Delta
18988/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Ettersendt faktura - dokumentasjon på utgifter til planting Laila Beate Jøsvoll
18943/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev Gnr 19 bnr 16 - Hyttetomt i Kjersemdalen Rune Nerheim
18928/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev Annonse - fritak for eigedomsskatt Vestnesavisa
18917/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev Gnr 18 bnr 6 - Behandling av søknad om oppretting av grunneigedom Martin Lindset
18920/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev Gnr 62 bnr 13 - Angående igangsettingsløyve til naust Novomar As v/Willy Kåre Vik
18916/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev PS 182/2019 - Uttale frå Vestnes kommunestyre vedk. fylkeskommunale kutt v/Tøndergård skole, Gjermundnes VGS og hurtigbåttilbodet Møre og Romsdal Fylkeskommune
19017/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Forslag til Næringsprisen 2019 *****
18914/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev Oppgjør ***** *****
18912/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev Innvilga søknad om reiserett med transporttenesta *****
18911/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev ***** Saldoforespørsel ***** ***** *****
18904/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev Gnr 49 bnr 3 - utvida masseuttak Fylkesmannen i Møre og Romsdal m.fl.
19058/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Ber om innsyn i ***** ***** ***** si barnevernsmappe *****
19051/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt høringssvar på Høring av NOU 2019 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten Romsdal Regionråd RoR
19047/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Tilskudd for LIS1-stillinger i kommunehelsetjenesten Helsedirektoratet
19044/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Driftstilskot til veglys på riksvegar for Nordmøre og Romsdal i 2019 Statens Vegvesen Region Midt
19039/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding om alternative måtar å krysse Romsdalsfjorden - kopi av brev til Statens vegvesen Fylkesmannen i Møre og Romsdal
19050/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Brev til kommunene - Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger Klima- og miljødepartementet
19048/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i valgforskriften om valgdistrikter ved stortingsvalg Kommunal- og moderniseringsdepartementet
19046/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Driftstilskot til veglys på fylkesvegar for Nordmøre og Romsdal i 2019 Statens Vegvesen Region Midt
19043/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Den kulturelle spaserstokken 2019 – Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune Møre og Romsdal Fylkeskommune
19040/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Mindre endring E39 Romsdalsfjorden - fråsegn til avgrensa høyring frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal - kopi av brev til Statens vegvesen Fylkesmannen i Møre og Romsdal
19037/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Vestnes kommune - utvidelse av masseuttak/steinbrot gnr 49 bnr 3 - Stokkeland - dispensasjon frå kommuneplan - fråsegn frå Møre og Romsdal fylkeskommune Møre og Romsdal Fylkeskommune
19036/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Søknad om tilksot til avløysing ved sjukdom *****
19035/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Program for gjennomføring av tilsyn - Vestnes kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal
19030/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Gnr 5 bnr 62 - Vedr. søknad om riving av eksisternade tilbygg og bygging av nytt samt dispensasjon frå reguleringsplan Arnt Johnny Hungnes
19019/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Til alle nye kommunestyrerepresentanter - brev vedr. helse og omsorg Helse- og omsorgsdepartementet
19049/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Asbjørn Vikås
19042/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Søknad - Helsefagarbeidar - vikariat i 100 % stilling - Vestnes sjukeheim - Intern utlysing Phatcharaporn Tumma
19041/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Søknad - Helsefagarbeidar - vikariat i 100 % stilling - Vestnes sjukeheim - Intern utlysing Åse Langstein
19029/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Gnr 76 bnr 207 - Retur av dokument tinglyst den 15.11.2019 - doknr 1368041 Kartverket Tinglysing
19027/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Søknad om reiserett med transporttenesta *****
19024/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Protokoll etter lønsforhandlingar 2019 - signert Utdanningsforbundet
19023/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Protokoll etter lønsforhandlingar 2019 - signert Utdanningsforbundet
19022/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Protokoll etter lønsforhandlingar 2019 - signert Utdanningsforbundet
19021/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Protokoll etter lønsforhandlingar 2019 - signert Norges juristforbund
19020/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Protokoll etter lønsforhandlingar 2019 - signert Skolelederforbundet / Trond Otto Berg
18991/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Rapporter etter tilsyn med el-anlegg Øverbu Elsikkerhet Møre AS v/ Lars Henning Vinje
14064/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Stadfesting ferievikariat 2019 - ***** ***** *****
14063/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Stadfesting ferievikariat 2019 - ***** ***** *****
18982/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Gnr 67 bnr 40 - Uttale angåande utbygging i sjøen Bjørg Andestad
18981/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Søknad om leige av kommunal bustad *****
18946/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Modernisering av Telenors infrastruktur - Status trygghetsalarmer Telenor Norge AS
18963/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Vann - tette avløpskummer - ber om orientering Solbjørg Aare
18959/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Husleigeregulering ***** ***** *****
18949/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Husleigeregulering - Gardstunet barnehage Christopher Vik
18945/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til skogbruksplan Opplysningsvesenets Fond v/ Fredrik Lindemann
18892/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Saksbehandlar - 100 % stilling - Tenestekontor *****
18891/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Tilbud - Saksbehandlar - 100 % stilling - Tenestekontor *****
18882/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Saldobrev ***** ***** ***** ***** *****
18944/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Søknad - SFO-leiar - 100 % fast stilling - Helland skule/SFO Jeanette Beinset
18895/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeids- og skulemiljøutvala 02.12.2019 Medlemmar og varamedlemmar
15128/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Gnr 46 bnr 14 - Bruksløyve totalrenovert bustadhus Entr. K. Holseter AS m.fl.
14062/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Stadfesting ferievikariat - ***** ***** *****
18858/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Gnr 44 bnr 6 og 11 - Svar på spørsmål Involverte grunneigarar v/ Odd Jarle Talberg
18964/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Forsikringsattest *****
18840/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Rapport etter tilsyn ved Tryggheim barnehage - 12.11.2019 Tryggheim barnehage
18758/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon vedr. fyring med fossilt brensel Tremek AS v/ Bjørn Flate
16635/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Gnr 51 bnr 620 - Vedr. styringssignal frå planutvalget Wilbergs Group AS v/ Monica Wilberg
179/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Eigedomsinformasjon - satsar frå 01.01.2019 - Vestnes kommune Vestnes kommune
18929/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Tvangssalg ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
18923/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Angående dispensasjon frå kommuneplan for utviding av eksisterande masseuttak på Stokkeland Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
18922/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Vedr. ettersendte vedlegg Fylkesmannen i Møre og Romsdal
18919/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Gnr 45 bnr 49 - Merknad til regulering Elisabeth C. Sønstabø
18937/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Protokoll etter lønsforhandlingar 2019 - signert Den Norske Jordmorforening
18936/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Gnr 60 bnr 13 og 48 - Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglysast Kartverket Tinglysing
18932/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Vedr. vår klient ***** ***** ***** ***** ***** *****
18924/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Veileder til budsjett- og regnskapsforskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet
18921/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Vedr. busetting av ***** ***** *****
18913/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Gnr 45 bnr 49 - Oversender svar på nabovarsel H & Aa Prosjekt AS v/ Steinar Aasgard
18933/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Ber om utbetaling frå skogfondkonto Andreas Ringdal
18906/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Gnr 61 bnr 69 - Søknad om løyve til rehabilitering av skorstein Rolf Arne Dahl Pipe Rehabilitering AS
18905/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev gnr 45 bnr 49 - Vurdering grunnforhold og svar på nabovarsel H & Aa Prosjekt AS v/ Steinar Aasgard
18902/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Gnr 49 bnr 3 - Revidert søknad om dispensasjon for utviding av masseuttak og søknad om oppstart av reguleringsplan Leif Olav Stokkeland
18900/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev E39 Ålesund - Molde, Referat og presentasjon fra referansegruppemøte nr. 19 Statens Vegvesen
18898/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Svar på spørsmål om sakshandsaming av planane til Tomrefjord Småbåtlag Vestnesavisa v/ Asle Klock
18890/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Fiksdal Vel - Prosjekt gatelys og VK investeringsbudsjett 2020. Mareno Nakken
18517/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Krisesenteret for Molde og omegn IKS - revidering av selskapsavtale
18400/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Økonomiplan 2020 - 2023 og årsbudsjett 2020
18618/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling GassROR IKS - revidering av selskapsavtale og deltakaravtale
18617/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Næringsprisen 2019 frå Vestnes kommune
18616/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Kulturprisen 2019 frå Vestnes kommune
18615/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Krisesenteret for Molde og omegn IKS - val av representantar til styrande organ
18549/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Rullering av kommunetemaplan - Idrett og friluftsliv 2019
18214/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Regulering av prisar for leige av møterom/lokaler mm. i kommunale bygningar
18689/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Plan for renovering av skulebygga og etablering av ny skulestruktur
18931/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Skatteinngang for oktober 2019 Molde Kommune - Økonomiavdelingen
18889/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 44 bnr 53 - Utbetring av vor og båtstø - fråsegn til søknad frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal
18888/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Vestnes kommune - utvidelse av masseuttak / steinbrot gnr 49 bnr 3 - Stokkeland - dispensasjon frå kommuneplan - midlertidig svar - varsel om forsinka fråsegn Møre og Romsdal Fylkeskommune
18885/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 72 bnr 23 - Søknad om SMIL 2019 - vedlikehald av sagbruk, kai og lagerskur Lars Myrås
18755/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Gnr 48 bnr 4 - Klage på avslag om på erverv av fast eigedom - oversending av klagebehandling - Vestnes kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal
18712/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Gnr 74 bnr 17 - Søknad om endring av gitt løyve Frode Ellingseter
18884/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 56 bnr 24 - Oppretting av grunneigedom - fråsegn til søknad frå i Fylkesmannen Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal
18883/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 57 bnr 135 - Søknad om endra eller utvida bruk av avkøyrsle Marit Johanne Lie
18881/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Fiksdal Vel - Prosjekt gatelys og Vestnes kommune investeringsbudsjett 2020 Fiksdal vel v/ Mareno Nakken
18876/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 18 bnr 6 - Krav om matrikulering herunder rekvisisjon av oppmålingsforreting Martin Lindset
18866/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad - Helsefagarbeidar - vikariat i 100 % stilling - Vestnes sjukeheim - Intern utlysing Tekleab Mebrahtu Embaye
18865/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad - Helsefagarbeidar - vikariat i 100 % stilling - Vestnes sjukeheim - Intern utlysing Jannicke P Stokkeland
18875/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 51 bnr 227 og 471 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Tore Øverås m.fl.
18871/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Plass i PLAN - Frivillighet, Universell utforming - utfartsområde Svartløken Tomrefjord Bygdesetra felleseige v/ Aud Sissel Suoranta
18868/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 45 bnr 49 - Merknader til nabovarsel - kopi av e-post til H & Aa Prosjekt AS v/ Steinar Aasgard Ragnvald Sønstabø
18867/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2019 Vestnes kommune Brønnøysundregistrene
18778/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Nausttomter Vike Båt og Bad Kristen Leikarnes
18762/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Vedr. opphør av leigeavtale 31.12.2019 *****
18750/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar til HTV fagforbundet om utvelgelse av søkjarara SFO-leiarstillinga Olsen, Charlotte m.fl.
18761/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Stadfester motteken oppseiing *****
18749/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar til HTV utdanningsforbundet om endring i utlysingstekst SFO-leiar Helland skule Utdanningsforbundet Vestnes
18746/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Innvilga søknad om reiserett med transporttenesta *****
18745/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Vedtak om parkeringsløyve *****
18744/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Gnr 56 bnr 8 - Mellombels bruksløyve Våningshus Odd Bjerkevoll AS v/ Pål Bjerkevoll m.fl.
18681/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Tilbud - Helsefagarbeidar - 71 % fast stilling - Ivartun *****
18680/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Helsefagarbeidar - 71 % fast stilling - Ivartun *****
18690/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Referat samarbeidsutvalsmøte 12.11.2019 Utvalet sine medlemmar
18733/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Saldoforespørsel - ***** ***** ***** ***** ***** *****
18731/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Anmodning om sluttutbetaling av spelemidlar - Fleirbruksløype Tomrefjellet Møre og Romsdal Fylkeskommune m.fl.
18742/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Helsefagarbeidar - vikariat i 100 % stilling med tillegg i arbeidsoppgåver - Skogly Kristine Brånå m.fl.
18740/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Avslag *****
18739/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Avslag *****
18738/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Trukket *****
18737/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Avslag *****
18727/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Tilskottssatsar 2020 Tryggheim barnehage
18724/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Startslån ***** ***** ***** ***** *****
18741/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Tilbud - Helsefagarbeidar - vikariat i 100 % stilling med tillegg i arbeidsoppgåver - Skogly Kristine Brånå m.fl.
18716/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - konsesjon på overtaking av gnr 36 bnr 9 Karin Hovde
18715/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Ang. salgsoppdrag ***** ***** i Vestnes kommune *****
18714/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Opphør av leigeavtale 10.11.2019 *****
18713/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Kommunalt startlån - tilsagn *****
18711/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Gnr 46 bnr 2 - Endring av gitt løyve/dispensasjon Kosbergs Arkitektkontor AS
18708/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Leirvågen - Gnr 55 bnr 12 Notar Moa v/ Elise Furland
18674/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Referat frå styremøte i Stiftelsen Vestnes Trygdebustader 08.12.2019 Styremedlemmar i Stiftelsen Vestnes Trygdebustader
18729/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Tilskottssatsar 2020 Vike Montessori barnehage
18709/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Kommunalt tilskott 2019 Vike montessorri barnehage
18654/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Gnr 35 bnr 191 - Tinglyst skøyte Jon Roar Skare
18648/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Ny begrenset høring - dispensasjon fra interkommunal plan for Romsdalsfjorden - fråsegn Vestnes kommune Rauma kommune
18864/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Utviding av eksisterande masseuttak / steinbrot på Stokkeland gnr 49 bnr 3 - Fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal
18862/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Rauma kommune - oppdrettsanlegg for produksjon av laks - fråsegn til revidert søknad om dispensasjon frå interkommunal plan for Romsdalsfjorden Møre og Romsdal Fylkeskommune
18859/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.11.2019 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
18848/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Gnr 18 bnr 3 og 13 / 18 - Krav om matrikulering og rekvisisjon av oppmålingsforretning Ole Johnny Lindset m.fl.
18847/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Gnr 18 bnr 7 og 19 - Krav om matrikulering og rekvisisjon av oppmålingsforretning Georg Moen og Merete Kjersheim m.fl.
18838/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om tilskudd til organisert beitebruk Møre og Romsdal - 2019 Vestnes Beitelag SA
18837/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om tilskudd til organisert beitebruk Møre og Romsdal - 2019 Vestnes Beitelag SA
18836/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd Møre og Romsdal - 2019 Kjell Ove Liabø
18835/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd Møre og Romsdal - 2019 Øvstedal Gard
18834/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd Møre og Romsdal - 2019 Ole Aksel Øveraas
18831/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd Møre og Romsdal - 2019 Per Helge Lindset
18830/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd Møre og Romsdal - 2019 Landbruksbehov Magnus H. Jonsson
18846/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Inneklimamåling Vestnes Kulturskule Medi 3
18833/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd Møre og Romsdal - 2019 Pro Speed Erling Kjelsvik
18832/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd Møre og Romsdal - 2019 Thor Anders Ringsby
18823/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd Møre og Romsdal - 2019 Lars Myrås
18822/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd Møre og Romsdal - 2019 Kolbjørn Misfjord
18820/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd Møre og Romsdal - 2019 Helge Øverås
18819/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd Møre og Romsdal - 2019 Villa Samdrift DA
18818/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd Møre og Romsdal - 2019 Gjermundnes Vidaregåande skule
18817/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd Møre og Romsdal - 2019 Hans Frafjord
18813/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd Møre og Romsdal - 2019 Ole Thomas Sætre
18812/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd Møre og Romsdal - 2019 Rekdal Gardmeieri v/Wietze Kuipers
18829/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om tilskudd til organisert beitebruk Møre og Romsdal - 2019 Tresfjord Beitelag SA
18828/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd Møre og Romsdal - 2019 Ivar Erlend Skjegstad
18827/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd Møre og Romsdal - 2019 Lars Helge Eidhamar
18826/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd Møre og Romsdal - 2019 Nerem Samdrift DA
18825/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd Møre og Romsdal - 2019 Ole Eidhamar
18824/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd Møre og Romsdal - 2019 Marit Gjermundnes
18821/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd Møre og Romsdal - 2019 Helge Øverås
18816/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd Møre og Romsdal - 2019 Erlend Sellereite
18815/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd Møre og Romsdal - 2019 Vestnes Hovedgård DA
18814/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd Møre og Romsdal - 2019 Vestnes Hovedgård DA
18811/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd Møre og Romsdal - 2019 Kristian Bergheim
18810/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad - SFO-leiar - 100 % fast stilling - Helland skule/SFO *****
18068/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev Gnr 51 bnr 653 - Bakken bustadfelt - Bygging av bustadhus 5. seksjon 1. - Møre Hus AS Møre Hus AS v/ Bjørn Sætre
18506/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev Varsel om stadleg kontroll av søknad om produksjonstilskot i jordbruket - søknadsomgangen oktober 2019 - Villa samdrift orgnr 985191441 Villa samdrift DA v/ Arne Inge Andreassen
18632/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev Gnr 61 bnr 37 - Oppgradering og utskifting av flytebrygger - Tomrefjord småbåtlag Arnold Lid m.fl.
18574/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev Varsel om stadleg kontroll av søknad om produksjonstilskot i jordbruket - søknadsomgangen oktober 2019 - Søren Johan Øveraas orgnr 969400197 Søren Johan Øveraas
18547/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev ***** bekreftelse - ***** ***** ***** *****
18572/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev Varsel om stadleg kontroll av søknad om produksjonstilskot i jordbruket - søknadsomgangen oktober 2019 - Troskothaugen gard v/ Helge Hoem Troskothaugen gard V/ Helge Hoem
18570/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev Varsel om stadleg kontroll av søknad om produksjonstilskot i jordbruket - søknadsomgangen oktober 2019 - Arne Inge Andreassen orgnr 969129183 Arne Inge Andreassen
18566/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev Gnr 49 bnr 1 - Søknad om rammeløyve for bygging av våningshus Fylkesmannen i Møre og Romsdal m.fl.
18807/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad om fornying av følgjebevis *****
18806/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad om reiserett med transporttenesta *****
18805/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad om reiserett med transporttenesta *****
18804/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Legeerklæring vedr. reiserett transporttenesta *****
18803/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad om reiserett med transporttenesta *****
18799/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Innkalling og sakliste til styremøte 20.11.2019 Sunnmøre Friluftsråd
18726/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Ber om opplysninger om gjeldsforhold - med signert fullmakt *****
18736/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad - Tilkallingsvikarar - Helland skule/SFO *****
18665/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev Takkar nei til stilling på helg ved Ivartun Waiso Khalil
18801/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Gnr 57 bnr 10 - Søknad om løyve til bygging av molo Helge Knotten
18800/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev Gnr 48 bnr 34 - Vedtak om tilskot til drenering av jordbruksjord Knut Ragnvald Hestenes
18808/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad om parkeringsløyve *****
18798/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Høring søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for sjøområdene i Misund kommune - ny oppdrettslokaliet Syneldskjæret og vest for Stabben - interkommunal plan for Romsdalfjorden Midsund kommune v/ Jostein Bø
18797/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Fremjing av dispensasjon etter lov om kulturminne § 8.4 gjennom godkjenning av reguleringsplan for E39 Vik-Julbøen Vestnes kommune - ID nr 262879 - 262882 - 262884 - 262886 og 262887 - kopi av brev til Riksantikvaren Møre og Romsdal Fylkeskommune
18796/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Arbeidsvarslingsplan Molde fergekai - 24.11.2019-13.12.2019 Statens Vegvesen Region Midt
18795/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Gnr 45 bnr 49 - Bygging av tremannsbustad - Søknad om rammeløyve Brødrene Honningdal AS
18774/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev Ang. utviding av veranda Marius Austnes
18770/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Vedr. Vold i nære relasjonar - Overgrepsmottaket 2020 - VH legetenester og akutt helseberedskap Ålesund kommune v/ Torfinn Strand Vingen
Versjon:5.2.2.1