eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 10 03 20191003 03.10.2019 16:30 Rådhuset - del 1 - konstituerande kommunestyremøte Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS822019 PS 82/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal - IKA - val av medlem i representantskapet
0 PS842019 PS 84/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Stiftelsen Vestnes Trygdebustader - val av kommunen sine representantar i styret for 2019-2023
0 PS852019 PS 85/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Val av representantar til samarbeidsutvala ved dei kommunale og private barnehagane i Vestnes
0 PS792019 PS 79/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Representasjon i aksjeselskap der Vestnes kommune har eigardel på mindre enn 50%
0 PS862019 PS 86/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Val av representantar til samarbeidsutval i grunnskulane og kulturskulen 2019 - 2023
0 PS872019 PS 87/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vike friskule - val av kommunal representant til styret
0 PS892019 PS 89/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Val av medlemmar til heimevernsnemnd på distriktsnivå HV11 - 2019-2023
0 PS882019 PS 88/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Val av representant til Møre og Romsdal vassregionutval og Romsdal vassområdeutval for perioden 2019-2023
0 PS772019 PS 77/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Val av ungdomsråd for perioden 2019 - 2021
0 PS762019 PS 76/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Val av råd for funksjonshemma for perioden 2019-2023
0 PS902019 PS 90/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Val til kyrkjeleg fellesråd 2019-2023
0 PS912019 PS 91/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Frivilligsentralen - styremedlem og vara til styret for Frivilligsentralen 2019-2023
0 PS812019 PS 81/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Molde og Romsdal havn IKS - Val av medlemmer til havnerådet for perioden 2019 -2023
0 PS742019 PS 74/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Val av sakkunnig nemnd og sakkunnig ankenemnd for perioden 2019 - 2023
0 PS652019 PS 65/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Godkjenning av kommunestyrevalet 2019 - Vestnes kommune
0 PS662019 PS 66/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Val av formannskap 2019 - 2023
0 PS672019 PS 67/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Val av ordførar for perioden 2019 - 2023
0 PS682019 PS 68/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Val av varaordførar for perioden 2019 - 2023
0 PS692019 PS 69/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Val av kontrollutval for perioden 2019 - 2023
0 PS712019 PS 71/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Val av planutval for perioden 2019 - 2023
0 PS722019 PS 72/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Val av administrasjonsutval for perioden 2019 - 2023
0 PS782019 PS 78/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Val av utsendingar frå Vestnes kommune til KS sine fylkesmøte i perioden 2019 - 2023
0 PS732019 PS 73/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Val av valstyre for perioden 2019 - 2023
0 PS832019 PS 83/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Val av representant til representantskapet - Krisesenteret for Molde og omegn IKS
0 PS922019 PS 92/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Val av representantar i styret for Landbruksmuseet, Båtbyggermuseet og Tresfjord museum 2019-2023
0 PS752019 PS 75/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Val av eldreråd for perioden 2019-2023
0 PS802019 PS 80/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ÅRIM - Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap IKS - val av medlem til representantskapet
0 PS702019 PS 70/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Val av medlem til styret for kontrollutvalsekretariatet for Romsdal 2019 -2023
0 PS642019 PS 64/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll frå siste møte
0 PS632019 PS 63/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling og sakliste
0 RS162019 RS 16/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre
Versjon:5.2.2.1