eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
15419/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Gnr 62 bnr 73 - Situasjonsplan - teikningar - nabovarsel Mona Iren Eik
15398/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****
15394/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Ettersendt skattemelding *****
15313/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Justert vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage frå 01.09.2019 *****
15311/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage frå august 2019 *****
15310/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage frå august 2019 *****
15364/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Vedr. busetting av overføringsflyktningar ***** *****
15346/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Svar frå Vestnes kommune - Kartlegging av behovet for breibandsutbygging i Møre og Romsdal Møre og Romsdal Fylkeskommune
15361/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Ny selskapsavtale for ÅRIM - oppsummering etter eigarmøte 21.08.2019 Ålesundsregionene Interkommunale Miljøselskap ÅRIM
15357/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Søknad - Miljøterapeut/helsefagarbeidar - vikariat i 100 % stilling - Kariplassen C - Intern utlysing Jørn Skar
15410/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Detaljreguleringsplan - Sess-setra - 9 ny hyttetomter gnr 8 bnr 3 - Fråsegn til offentleg ettersyn Fylkesmannen i Møre og Romsdal
15271/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Innvilga søknad om skjenkeløyve ved enkeltanledning - 24.08.2019-25.08.2019 - lastebiltreff / Truckers Night Tresfjord ungdomslag
15284/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Gnr 70 bnr 7 - Tomrefjellet - Frostadsetra - Angåande søknad om bygging av veg Inger Elisabeth Bergum
15275/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Gnr 46 bnr 14 - Mindre fasadeendringar på bustadhus og tilbygg til garasje K. Holseter AS m.fl.
15373/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Gnr 57 bnr 4 - Ønsker tilbakemelding Ole Even Heggem
15399/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Gnr 46 bnr 196 - Søknad om løyve til bygging av carportar til Straumen sameie Romsdal Bygg AS
15427/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Gnr 38 bnr 48 - Søknad om løyve til bygging av bustadhus Krogset Bygg AS
15409/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Startlån ***** - konto for utbetaling *****
15359/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Startlånsøknad *****
15360/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Startlånsøknad *****
15304/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Vedr. kjøkkeninnredning i underetasjen ved tidl. Skorgen skule Skorgen Vel v/Olav Venås
15414/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Purring på henvendelse 87627271,2 - uhell 09.06.2019 Gjensidige Forsikring ASA
15424/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Søknad om leige kommunal bustad *****
15422/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Sjøfronten - Sluttrapport - byggjerekneskap Møre og Romsdal Revisjon
15293/2019 20190822 22.08.2019 Utgående brev Gnr 33 bnr 6 - Svar på søknad om bygging av landbruksveg - Gnr 33 bnr 6 Allskog SA v/ Andreas Furnes Fjærli
15396/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Gnr 56 bnr 12 - Utbetaling frå skogfond og søknad om tilskot til skogkultur Anton Maurset Øverås
15382/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Høring av forslag til endringer i friskoleloven - Realkompetansevurdering og internkontroll m.m. Kunnskapsdepartementet
15408/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Søknad - Tilkallingsvikarar - Helland skule/SFO Tonje Viksjø Baltzersen
15393/2019 20190822 22.08.2019 Inngående brev Søknad om skuleskyss *****
15234/2019 20190821 21.08.2019 Utgående brev Innstilling frå kommunalsjef Greta Bjerke
15342/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Kap 231 post 70 - Tilskot for svømming i barnehagar 2019 - avslag på søknad - Tresfjord oppvekstsenter, barnehage Fylkesmannen i Møre og Romsdal
15343/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Svømming i barnehager - retur av utbetalt tilskot - Helland barnehage Fylkesmannen i Møre og Romsdal
15325/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Belysning av veg Rigmor Vestre
15344/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Gnr 48 bnr 4 - Vedk. salg av landbrukseiendom - intensjonsavtale/kjøpekontrakt Karen Elise Misfjord og Rune Misfjord Stokkeland
15352/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Løyve til fangst og avliving av pukkellaks i Tressa 2019 - Kopi av brev til Tressa elveeigarlag v/Erling Lund Fylkesmannen i Møre og Romsdal
15202/2019 20190821 21.08.2019 Utgående brev Tilbud om forlengelse av leieavtale *****
15316/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Vedr. prisvilkår for oppmåling av bustadtomt Vegar Skare
15198/2019 20190821 21.08.2019 Utgående brev Varsel om husleigeregulering frå 01.10.2019 *****
15194/2019 20190821 21.08.2019 Utgående brev Tilbod om forlenging av leigeavtale Sjøholt fys.inst. Randi Stene Tomak
15229/2019 20190821 21.08.2019 Utgående brev Gnr 51 bnr 634 - Bakken bustadfelt - Ferdigattest bustadhus 5, seksjon 3 - Møre Hus AS Møre Hus AS v/Bjørn Sætre m.fl.
15347/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Gnr 20 bnr 193 - Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - drivhus 32 m2 Inger Johanna Moen Løvik
15348/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Gnr 20 bnr 193 - Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - drivhus 12 m2 Inger Johanna Moen Løvik
15349/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Gnr 5 bnr 33 - Søknad om løyve til bygging av garasje Finn Åge Løvik
15326/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring - lokale avtaler vedr. avlønning Konstanli Helsenor AS v/ Truls Andresen
15196/2019 20190821 21.08.2019 Utgående brev Gnr 77 bnr 1 - Dispensasjon Jordlova/kommuneplanens arealdel - Høyring Møre og Romsdal Fylkeskommune m.fl.
15193/2019 20190821 21.08.2019 Utgående brev Gnr 51 bnr 653 - Reseksjonering Statens kartverk Tinglysingen
15269/2019 20190820 20.08.2019 Utgående brev Reguleringsplan Sessetra - svar på førespurnad om utsetting av høryringsfrist Fylkesmannen i Møre og Romsdal
15281/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Vestnes sjøpromenade - Protokoll for overtakelse - signert Søvik & Skåravik AS
15307/2019 20190820 20.08.2019 Utgående brev Rapportering av barn under 18 år med langtidsopphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon - svar Fylkesmannen i Møre og Romsdal
15282/2019 20190820 20.08.2019 Utgående brev Avviksmelding - ***** ***** ***** ***** *****
15278/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Uttale i høve innstilling helsefagarbeiderstillingar ved Sjukeheim og Trygdeheim Fagforbundet v/ Charlotte Olsen
15280/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Uttale i høve innstilling i helsefagarbeiderstillingar ved Sjukeheim og Trygdeheim Fagforbundet v/ Charlotte Olsen
15286/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Uttale i høve innstilling i helsefagarbeiderstillingar - Sjukeheim og Trygdeheim Fagforbundet v/ Charlotte Olsen
15279/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Uttale i høve innstilling i helsefagarbeiderstillingar ved Sjukeheim og Trygdeheim Fagforbundet v/ Charlotte Olsen
15274/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Vedr. driftstilskudd Romsdalsmuseet Romsdalsmuseet v/ David Berg Tuddenham
15140/2019 20190820 20.08.2019 Utgående brev Gnr 51 bnr 620 - Høyring ang. bygging av 4-mannsbustad - Wilbergs Group AS Møre og Romsdal Fylkeskommune m.fl.
15309/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Gnr 35 bnr 57 - Endra teikningar Pål Sivertsen og Gøril Stranden
15168/2019 20190820 20.08.2019 Utgående brev Gnr 57 bnr 10 - Flytting av naust Fylkesmannen i Møre og Romsdal m.fl.
15267/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Oversending av valmateriell for Fylkestingsvalet 2019 Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Kari Rundmo
15166/2019 20190820 20.08.2019 Utgående brev Stadfester motteken oppseiing om leige av eitt behandlingsrom Fysioterapeut Anna Christine Ingvaldstad Vikan
15161/2019 20190820 20.08.2019 Utgående brev Tilbod om leige av bustad *****
15170/2019 20190820 20.08.2019 Utgående brev Søknad om forlenging av leigekontrakt - tilbod om anna bustad *****
15292/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn sak 2017/1498 - løpenr 15210/2019 Bygdebladet v/ Edmund Melkild
15295/2019 20190820 20.08.2019 Utgående brev Bestilling av innsyn sak 2017/1498 - løpenr 15210/2019 - delvis innfridd Bygdebladet v/ Edmund Melkild
15312/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Gnr 46 bnr 357 - Retur av dokument tinglyst 15.08.2019 - doknr 942222 Kartverket Tinglysing
15263/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Søknad - Tilkallingsvikarar - Helland skule/SFO Tone Fjørtoft Aas
15273/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Kopi av administrativt vedtak 99/2019 - Gnr 35 bnr 106 - oppretting av grunneigedom Vestnes kommune
15208/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Ønske om å fortsette på natt i større stilling Anne Kvamsøe
15251/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Avvik - ***** ***** - tilbakemelding Helse Møre og Romsdal
15254/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev ÅRIM - minner om eigarmøte i ÅRIM 21.08.2019 vedr. ny selskapsavtale Ålesundsregionene Interkommunale Miljøselskap ÅRIM
15210/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Vestnes Sjøpromenade - anbudsrapport og evalueringsskjema Norconsult v/Sandrød Karl Kristian
15217/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Sjøfronten - Protokoll frå tilbudsopning Norconsult v/ Sandrød
15232/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Vedr. reguleringsplan Sessetra Fylkesmannen i Møre og Romsdal
15253/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Gnr 62 bnr 73 - Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn Mona Iren Eik
14958/2019 20190819 19.08.2019 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeids- og skulemiljøutvala 02.09.2019 Medlemmar og varamedlemmar
15158/2019 20190819 19.08.2019 Utgående brev Rydding av uteområde i forb. med sal av grunn Britt Oddny Farstad
15246/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Gnr 37 bnr 1 - Krogsetstølen felleseige - Søknad om løyve til rehabilitering skorstein Vike Byggservice
15249/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Gnr 37 bnr 15 - Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt Per Vike
15126/2019 20190819 19.08.2019 Utgående brev Gnr 61 bnr 122 - Rivning av gammal pipe og montering av ny Jan Inge Sterten m.fl.
15101/2019 20190819 19.08.2019 Utgående brev Gnr 51 bnr 173 - Tilbygg og fasadeendring - Norsk Luthersk misjonssamband Vestnes Bygg AS m.fl.
15252/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Vedrørende forespørsel om kommunalt bidrag til drift av bokbåttjeneste i Møre og Romsdal - Kopi av brev sendt til Møre og Romsdal fylkeskommune fra Aure kommune Aure kommune
15248/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.08.2019 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
15195/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad om frådeling - endring (reduksjon) tomtestorleik Audun Villy Marken
15156/2019 20190819 19.08.2019 Utgående brev Gnr 51 bnr 653 - Reseksjonering Møre Hus AS
15250/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Gnr 48 bnr 2, 37, 38, 119 - Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Romsdal jordskifterett
15120/2019 20190819 19.08.2019 Utgående brev Gnr 51 bnr 635 - Sendt matrikkelbrev Espen Vestnes
15256/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad om skuleskyss *****
15258/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad om skuleskyss *****
15136/2019 20190819 19.08.2019 Utgående brev Bestilling av innsyn - arbeidsavtale Ingrid Elin Frostad
15201/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Nasjonale prøver 2019 - ansvarsfordeling og passord til tidligere gitte prøver Fylkesmannen i Møre og Romsdal
15235/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Kopi av faktura til skogeier - ettersendt av Allskog Marcus Fagrell
15185/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Gnr 77 bnr 63 - Stadfesting av nausttomt - retting i matrikkel Palma Gjelsten
15173/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen Direktoratet for byggkvalitet v/ Hanne Prestmo
15111/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Multidose - innsyn Dagens Medisin v/ Julie Kalveland
15164/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Vedk. klage faktura 90915430 Helse Møre og Romsdal
15177/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Gnr 44 bnr 76 og 79 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Vestnes kommune v/Øystein Hole
15176/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Høringsbrev - forslag til lov om integrering og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap Kunnskapsdepartementet
15184/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Gnr 56 bnr 111 - Søknad om løyve til bygging av garasje Kai Grønningsæter
15163/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om skjenkeløyve ved enkeltanledning - 24.08.2019-25.08.2019 - lastebiltreff / Truckers Night Tresfjord ungdomslag
15183/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om reiserett med transporttenesta for funksjonshemma *****
15175/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Revisjon av veglister for fylkes- og kommunale vegar i Møre og Romsdal hausten 2019 Statens Vegvesen Region Midt
15104/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Førebels svar på innsynskrav vedr. godtgjøring for Helsefagarbeidere, Sykepleiere og Jordmødre Konstali Helsenor AS v/Endre Møllendal
15171/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad - Tilkallingsvikarar - Helland skule/SFO Andreas Nygård
15162/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad - Tilkallingsvikarar - Helland skule/SFO Alma Kunickiene
15102/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Gnr 38 bnr 20 - Sendt matrikkelbrev Svein Lodve Bjermeland
15152/2019 20190815 15.08.2019 Utgående brev Melding om uønska samhandlingshending den 08.08.2019 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Helse Møre og Romsdal HF
15123/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Nye vedtekter for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal - Oversending av sak til kommunestyrer - NY KORRIGERING AV VEDLEGG Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
15147/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid *****
15148/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****
15073/2019 20190815 15.08.2019 Utgående brev Gnr 38 bnr 16 - Svar på søknad om refusjon og redusert renovasjonsavgift Sylvia Victoria Steingard
15146/2019 20190815 15.08.2019 Utgående brev Godkjent arbeidsvarslingsplan - signert Veiskiltkonsulenten v/ Jan Kristian Lohne
15133/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev KMP - Innsamling av gamle redskap fra landbruksnæringa i Møre og Romsdal - Videreføring og påminning Landbruk Nordvest SA
15150/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om å vere tilkallingsvikar Maria Karlsen
15145/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Tilbod til barn og unge med behov for langvarig/samansett oppfølging - Tilskotsordning Kap. 0765 post 60 2019 - Avslag på søknad Fylkesmannen i Møre og Romsdal
15155/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Heving av sak - fravikelse - ***** ***** ***** *****
15129/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Gnr 51 bnr 622 - Nabovarsel Kari B. Dybvik
15160/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Gnr 51 bnr 409 - Vedtak i klagesak - fasadeendring på naust Fylkesmannen i Møre og Romsdal
15139/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Gnr 51 bnr 653 - seksjon 3 - Søknad om ferdigattest Møre Hus AS v/Bjørn Sætre
15076/2019 20190815 15.08.2019 Utgående brev Gnr 70 bnr 120 - Byggeaktivitet som ikkje er omsøkt Tore Rekdal
15159/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Gnr 46 bnr 14 - Søknad om ferdigattest K. Holseter AS
15157/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Gnr 78 bnr 22 - Søknad om ferdigattest Hans van de Goor
15125/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Gnr 51 bnr 173 - Situasjonsplan Vestnes bygg AS v/Raymond Falch
15142/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Gnr 51 bnr 653 - Søknad om reseksjonering Møre Hus AS
15074/2019 20190815 15.08.2019 Utgående brev Refusjonskrav ***** ***** ***** ***** ***** ***** - våren 2019 *****
15149/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Tvistemøte jf. Arbeidstvistloven § 1 i) Fagforbundet v/ Charlotte Olsen
15141/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Gnr 46 bnr 336 - Søknad om løyve til bygging av bustad - område BKS1 Krogset Bygg as
15078/2019 20190815 15.08.2019 Utgående brev Gnr 51 bnr 15 - Sendt matrikkelbrev Monique Farstad Furland
15077/2019 20190815 15.08.2019 Utgående brev Gnr 74 bnr 17 - Sendt matrikkelbrev Frode Ellingseter
15121/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad - Tilkallingsvikarar - Helland skule/SFO Vilde Sofie Klauseth
15130/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1052 Løpenr: 15058/2019 Dokument tittel: Arbeidsavtale - Saksbehandlar/medarbeidar - vikariat - Servicekontoret Ingrid Elin Frostad
15113/2019 20190814 14.08.2019 Inngående brev Registrering av område med mogleg forureina grunn Fylkesmannen i Møre og Romsdal
15108/2019 20190814 14.08.2019 Inngående brev Gnr 1 bnr 1 - Søknad om tilskot til drenering av jordbruksjord Ole Eidhamar
15117/2019 20190814 14.08.2019 Inngående brev Vedtak i klagesak - produksjonstilskot - kopi av brev til Skjegstad Samdrift v/Oddvar Skjegstad Fylkesmannen i Møre og Romsdal
15061/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid - behov for meir dokumentasjon *****
15100/2019 20190814 14.08.2019 Inngående brev Melding om arrangement - 24.08.2019-25.08.2019 - Syltemartna Hilde Brandshaug Vikås
15107/2019 20190814 14.08.2019 Inngående brev Purring på krav om innsyn - Multidose Dagens Medisin v/ Julie Kalveland
15112/2019 20190814 14.08.2019 Inngående brev NVE si generelle tilbakemelding - Offentleg ettersyn - Reguleringsarbeid GBnr 8-3 Sess-setra (Sessetra) - Daugstad - Vestnes kommune NVE Region Vest
15105/2019 20190814 14.08.2019 Inngående brev Gnr 77 bnr 1 - Søknad om oppretting / endring av grunneigedom Audun Villy Marken
15032/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Gnr 55 bnr 3 - Behandling av søknad om oppretting av grunneigedom Anne Marie Høel Øveraas og Tore Iver Elllingsen m.fl.
15037/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Gnr 78 bnr 157 - Behandling av søknad om oppretting av grunneigedom Anne Kristin Mediå m.fl.
15038/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Gnr 35 bnr 106 - Behandling av søknad om oppretting av grunneigedom Vestnes kommune v/Øystein Hole
15039/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Gnr 55 bnr 60 - Løyve til bygging av naust Per Ivar Nerås m.fl.
15036/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Gnr 55 bnr 58 - Løyve til bygging av naust Hilmar Øverås
15106/2019 20190814 14.08.2019 Inngående brev Utbetalinger 2019 sikringssaker i Vestnes kommune Miljødirektoratet
15090/2019 20190814 14.08.2019 Saksframlegg/innstilling Detaljreguleringsplan for gnr 8 bnr 3 - Sess-setra - offentleg ettersyn
14927/2019 20190814 14.08.2019 Saksframlegg/innstilling Val av eldreråd for perioden 2019-2023 - drøftingssak med noverande eldreråd
15075/2019 20190814 14.08.2019 Saksframlegg/innstilling Val av råd for funksjonshemma for perioden 2019-2023 - drøftingssak med noverande råd for funksjonshemma
15093/2019 20190814 14.08.2019 Saksframlegg/innstilling Årets Ros 2019 - pris for god universell utforming i Vestnes kommune
15095/2019 20190814 14.08.2019 Saksframlegg/innstilling Evaluering av perioden og forslag til aktuelle saker for neste periode
15094/2019 20190814 14.08.2019 Saksframlegg/innstilling Evaluering av perioden og forslag til aktuelle saker for neste periode
15092/2019 20190814 14.08.2019 Saksframlegg/innstilling Detaljreguleringsplan for gnr 8 bnr 3 - Sess-setra - offentleg ettersyn
15048/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Båthallen Eiendom AS - framlegg til avtale Båthallen Eiendom AS
15063/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Minner om e-post vedr. ubetalt husleie *****
15103/2019 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om skjenkeløyve for enkeltanledning - 13.09.2019 - Konsert Forsamlingshuset Bygdaheim
15056/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Avslag *****
15057/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Tilbud - Saksbehandlar/medarbeidar - vikariat - Servicekontoret Viktor Sanden m.fl.
15058/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Saksbehandlar/medarbeidar - vikariat - Servicekontoret Viktor Sanden m.fl.
15059/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Avslag *****
15060/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Avslag *****
15045/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Bestilling av innsyn - svar på førespurnad om tilsetjing Ingrid Frostad
15051/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Avslag *****
15052/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Avslag *****
15053/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Avslag *****
15054/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Avslag *****
15055/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Avslag *****
15066/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Gnr 27 bnr 4 - Sendt matrikkelbrev Gunnar Haugen
15071/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i barnehageloven Kunnskapsdepartementet
15047/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Gnr 70 bnr 114 - Kommunikasjon til søknad om rensing av gråvannsanlegg Ahlsell v/ Torgeir Vadset
15062/2019 20190813 13.08.2019 Utgående brev Vedr. Ubetalt husleie *****
15070/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Gnr 46 bnr 14 - Søk midlertidig brukstillatelse på Knipå 1 K. Holseter AS
15072/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2020 Arbeids- og velferdsdirektoratet v/Strømmen, Nina
15001/2019 20190812 12.08.2019 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage frå 16.08.2019 *****
15013/2019 20190812 12.08.2019 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage frå 16.08.2019 *****
15042/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad om bålbrenning - 10.08.2019 Martinus Løvik
15064/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 11.08.2019 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
15041/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Viktig informasjon fra Husbanken til ordførere og rådmenn aug 2019 Husbanken
14979/2019 20190812 12.08.2019 Utgående brev Avlyser begjæring om fråviking av bustad - ***** ***** ***** Namsmannen i Molde
14981/2019 20190812 12.08.2019 Utgående brev Avlyser begjæring om utkastelse *****
15003/2019 20190812 12.08.2019 Utgående brev Bekrefter opphør av leieforhold *****
15043/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad om skuleskyss *****
15017/2019 20190812 12.08.2019 Utgående brev Innsyn sak 106/2019 og 93/2019 Gina Olsen
15018/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad - Tilkallingsvikarar - Helland skule/SFO Trude Thoresen
15019/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad - Tilkallingsvikarar - Helland skule/SFO Monica Brunvoll Stenødegård
15023/2019 20190812 12.08.2019 Utgående brev Trukket *****
15044/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Forespørsel begrunnelse - avslag vikariat servicekontoret *****
14978/2019 20190812 12.08.2019 Saksframlegg/innstilling Innstilling/tilsetjing - vikar - Servicekontoret
15046/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1052 Løpenr: 15005/2019 Dokument tittel: Uttale til innstilling Ingrid Frostad
14967/2019 20190812 12.08.2019 Utgående brev Innsyn sak 106/2019 og 93/2019 Gina Olsen
15012/2019 20190809 09.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid *****
14975/2019 20190809 09.08.2019 Utgående brev Sluttutbetaling saknr 2018/116115 Innovasjon Norge
15004/2019 20190809 09.08.2019 Inngående brev Innkallelse til årsmøte (stiftelsesmøte) i Møre og Romsdal Revisjon SA Møre og Romsdal Revisjon v/Veslemøy Ellinggard
14938/2019 20190809 09.08.2019 Utgående brev Bekrefter oppsigelse av leieavtale *****
15008/2019 20190809 09.08.2019 Inngående brev Husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** signert *****
15015/2019 20190809 09.08.2019 Inngående brev Skatteinngang for juli 2019 Molde Kommune - Økonomiavdelingen
15016/2019 20190809 09.08.2019 Inngående brev Skatteinngang for juni 2019 Molde Kommune - Økonomiavdelingen
15007/2019 20190809 09.08.2019 Inngående brev Gnr 35 bnr 106 - Søknad om oppretting / endring av grunneigedom Vestnes kommune v/Øystein Hole
15009/2019 20190809 09.08.2019 Inngående brev Gnr 44 bnr 76 / 79 - Søknad om oppretting / endring av grunneigedom Vestnes kommune v/Øystein Hole
14956/2019 20190809 09.08.2019 Utgående brev Bestilling av innsyn sak 2019/93 og 2019/106 - purring og førebels svar Gina Olsen
14957/2019 20190809 09.08.2019 Utgående brev Bestilling av innsyn sak 2019/93 og 2019/106 - purring og førebels svar Gina Olsen
15005/2019 20190809 09.08.2019 Inngående brev Uttale til innstilling Fagforbundet v/ Charlotte Olsen
Versjon:5.2.2.1