eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2509/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Vedr. avtale om miljørettet helsevern Molde kommune
2493/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Vedr. avtale om miljørettet helsevern - kopi av e-post til Molde kommune Vestnes kommune
2492/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Avtale om miljørettet helsevern Molde kommune
2491/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Søknad om startlån *****
2490/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****
2489/2019 20190222 22.02.2019 Utgående brev Gnr 77 bnr 50 - Eigenfråsegn konsesjonsfridom - signert Erling Frostad
2487/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Uttale til utstilling Fagforbundet v/ Charlotte Olsen
2480/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Omsetnadsoppgåve for alkohol 2018 Baatbryggeriet
2478/2019 20190222 22.02.2019 Utgående brev Svar på spørsmål til ordførar vedk. Romsdalsaksen Stig Holmstrøm (Ap)
2477/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Spørsmål til ordførar vedk. Romsdalsaksen Stig Holmstrøm (Ap)
2476/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Søknad - Undervisningsstilling - 2 x 100 % faste stillingar - Tomrefjord skule Debendra Bahadur Thapa
2475/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Søknad - Undervisningsstilling - 3 x 100 % vikariat - Helland skule Debendra Bahadur Thapa
2474/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Søknad - Undervisningsstilling - 4 x 100 % faste stillingar - Helland skule Debendra Bahadur Thapa
2473/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Søknad - Ferievikariat 2019 *****
2472/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Søknad - Ferievikariat 2019 *****
2471/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Søknad - Ferievikariat 2019 *****
2470/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Søknad - Undervisningsstilling - 3 x 100 % vikariat - Helland skule Anna Stomsvik
2469/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Søknad Undervisningsstilling - 4 x 100 % faste stillingar - Helland skule Marie Håseth
2439/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Søknad - Ferievikariat 2019 *****
2485/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Gnr 46 bnr 2 - Utomhusplan med flaggstenger Korsberg Arkitekt kontor AS v/ Ståle-Jakob Valø
2482/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Innkalling til styremøte onsdag 27.02.2019 Sunnmøre Friluftsråd
2481/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Høring - NOU 2018 16 - Det viktigste først Helse- og omsorgsdepartementet
2416/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Akuttmedisinforskriften - kravet om bakvakt fra januar 2020 Ørskog kommune v/Synnøve Vasstrand Synnes
2401/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Gnr 46 bnr 2 - Søknad om endring av gitt tillatelse Kosbergs Arkitektkontor
2394/2019 20190222 22.02.2019 Utgående brev Avlevering av personsensitivt arkiv - ber om lister til utfylling - Barnevern, PPT og helsestasjon IKA Møre og Romsdal
2389/2019 20190222 22.02.2019 Utgående brev Gnr 51 bnr 125 - Klårgjering monica wilberg m.fl.
2347/2019 20190222 22.02.2019 Utgående brev Vedrørande søknad om reiserett med transporttenesta for funksjonshemma *****
2345/2019 20190222 22.02.2019 Utgående brev Vedtak om fornying av følgjebevis *****
2069/2019 20190222 22.02.2019 Utgående brev Svar på brev av 24.01.2019 *****
2431/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Søknad - Ferievikariat 2019 *****
2520/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Kjøpekontrakt mellom Vestnes kommune og Bertel O. Steen Møre og Romsdal AS - leasing-bil buhab Peugeot UF 83153 - signert Bertel O. Steen Møre og Romsdal AS
2519/2019 20190222 22.02.2019 Utgående brev Gnr 55 bnr 44 - Eigenfråsegn konsesjonsfridom - signert Tore Øverås
2524/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Interkommunal plan for Romsdalsfjorden - Fråsegn til reguleringsendring etter forenkla prosess frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal
2517/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Til eldrerådet/sekretæren for eldrerådet i kommunen/fylkeskommunen vedk. høringsuttalelse om forskrift til kommunelova § 5-12 Pensjonistforbundet v/Eyvind Friseth
2525/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn i Aukra, Molde og Vestnes kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal
2515/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Førebels svar - Avlevering av personsensitivt arkiv - lister til utfylling - Barnevern, PPT og helsestasjon IKA Møre og Romsdal
2508/2019 20190222 22.02.2019 Inngående brev Gnr 51 bnr 455 - Krav om matrikkelføring etter oppmålingsforretning - E39 Furneset fergekai - utvidet skulder Statens Vegvesen Region Midt
2348/2019 20190222 22.02.2019 Utgående brev Gnr 51 bnr 647 - signering av skøyte Kristen Stokkeland
2281/2019 20190222 22.02.2019 Utgående brev Innvilga søknad om reiserett med transporttenesta *****
2279/2019 20190222 22.02.2019 Utgående brev Faktura og matrikkelbrev for tilleggsareal Solvang ANS c/o Tordis Sivertsen
2276/2019 20190222 22.02.2019 Utgående brev Vedr. søknad om kommunal bustad *****
2296/2019 20190222 22.02.2019 Utgående brev Innvilga søknad om reiserett med transporttenesta *****
2231/2019 20190221 21.02.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Svein Magne Nakken m.fl.
2230/2019 20190221 21.02.2019 Utgående brev Tilbud Svein Magne Nakken m.fl.
2229/2019 20190221 21.02.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Camilla Tomren m.fl.
2228/2019 20190221 21.02.2019 Utgående brev Tilbud Camilla Tomren m.fl.
2413/2019 20190221 21.02.2019 Inngående brev Tilskot til kommunale veterinærtenester - søknad stimuleringstilskot 2019 og rapportering 2018 Fylkesmannen i Møre og Romsdal
2414/2019 20190221 21.02.2019 Inngående brev Stadfester oppseiing av 1 container ved Tresfjord trygdeheim J.O. Moen Miljø AS
2398/2019 20190221 21.02.2019 Inngående brev Gnr 45 bnr 6 og 67 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Sigrid Lindheim
2395/2019 20190221 21.02.2019 Inngående brev Søknad med om reiserett med transporttenesta *****
2385/2019 20190221 21.02.2019 Inngående brev Høringssvar til skuleutvalgets rapport fra rådsorganene ved Helland skule Rådsorganene ved Helland skule
2383/2019 20190221 21.02.2019 Inngående brev Søknad om arbeidstilsynet samtykke - kopi av brev til Arbeidstilsynet Vestnes kommune
2380/2019 20190221 21.02.2019 Inngående brev Årsrekneskap 2018 Molde Kommune - Økonomiavdelingen
2378/2019 20190221 21.02.2019 Inngående brev Uttale frå samarbeidsutvalet ved Tomrefjord skule vedr. skulestruktur Samarbeidsutvalet ved Tomrefjord skule
2393/2019 20190221 21.02.2019 Inngående brev Tilbod - møbler til møterom Grande Interiør AS
2392/2019 20190221 21.02.2019 Inngående brev Tilbod - møbler til møterom Dahl Kontor AS
2391/2019 20190221 21.02.2019 Inngående brev Tilbod - møbler til møterom Møbelsenteret Vestnes
2388/2019 20190221 21.02.2019 Inngående brev Gnr 51 bnr 125 - Vedr. søknad Wilberg Group AS v/ Monica Wilberg
2382/2019 20190221 21.02.2019 Inngående brev Helsehuset Stella Maris - Dokumentasjon inneklima Riksheim konsulting
2381/2019 20190221 21.02.2019 Inngående brev Kartlegging av økonomiske konsekvenser - eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk Fylkesmannen i Møre og Romsdal
2366/2019 20190221 21.02.2019 Inngående brev Gnr 46 bnr 163 - Vassmålar JR Larsen VVS AS
2365/2019 20190221 21.02.2019 Utgående brev Gnr 19 bnr 21 - Eigenfråsegn konsesjonsfridom - signert Olaf Riksfjord
2360/2019 20190221 21.02.2019 Inngående brev Tilsagn om OU-midler vedr. ledersamling 10-faktor KS
2359/2019 20190221 21.02.2019 Inngående brev Søknad - Ferievikariat 2019 *****
2358/2019 20190221 21.02.2019 Inngående brev Søknad - Ferievikariat 2019 *****
2269/2019 20190221 21.02.2019 Utgående brev Avslag *****
2268/2019 20190221 21.02.2019 Utgående brev Avslag *****
2267/2019 20190221 21.02.2019 Utgående brev Tilbud Lisa Malene Kjersem Tennøy m.fl.
2266/2019 20190221 21.02.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Lisa Malene Kjersem Tennøy m.fl.
2255/2019 20190221 21.02.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Benedickte Halling Kirkeby m.fl.
2254/2019 20190221 21.02.2019 Utgående brev Tilbud Benedickte Halling Kirkeby m.fl.
2354/2019 20190221 21.02.2019 Inngående brev Gnr 46 bnr 349 - Vedr. klagebehandling etter vedtak 22.12.2017 - Kopi av utgåade e-post Arild Stenødegård
2191/2019 20190220 20.02.2019 Utgående brev Informasjon kring midlertidig skogsveg i samband med hogst - Hoemslia Erling Lund
2179/2019 20190220 20.02.2019 Utgående brev Gnr 60 bnr 159 - Rammeløyve til verkstad - Maritim Bygg AS Trend Bygg AS v/ Kjetil Ramstad m.fl.
2176/2019 20190220 20.02.2019 Utgående brev Tilsynsrapport - med førehandsvarsel om pålegg AGA Tine v/Gunnar Nielssen
2175/2019 20190220 20.02.2019 Utgående brev Tilsynsrapport - med førehandsvarsel om pålegg Møre og Romsdal Kornsilo
2187/2019 20190220 20.02.2019 Utgående brev Annonse - Eigedomsskattelistene for 2019 Vestnesavisa
2164/2019 20190220 20.02.2019 Utgående brev Stadfester oppseiing av leigeavtale *****
2202/2019 20190220 20.02.2019 Utgående brev Avslag *****
2201/2019 20190220 20.02.2019 Utgående brev Intervju *****
2200/2019 20190220 20.02.2019 Utgående brev Intervju *****
2193/2019 20190220 20.02.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Sjukepleiar - vikariat i 100 % stilling - Eining for barn, ungdom og familie - Intern utlysing Synnøve Sivertsen m.fl.
2192/2019 20190220 20.02.2019 Utgående brev Tilbud - Sjukepleiar - vikariat i 100 % stilling - Eining for barn, ungdom og familie - Intern utlysing Synnøve Sivertsen m.fl.
2181/2019 20190220 20.02.2019 Utgående brev Vedk. Fv 160 - kryss til regulert feriesenters Statens Vegvesen Region Midt
2172/2019 20190220 20.02.2019 Utgående brev Bestilling av bil Bertel O. Steen, Ålesund
2351/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Innkalling til styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 27.02.2019 Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
2355/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Helsehuset Stella Maris - Dokumentasjon inneklima Riksheim konsulting
2350/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Ønske om å få tilsendt dokumentasjon vedr. tilsyn helsetenester for funksjonshemma innan 08.03.2019 Fylkesmannen i Møre og Romsdal
2349/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Gnr 46 br 5 - Vedtak om samtykke og gebyr Arbeidstilsynet
2342/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Oppsigelse av leieavtale *****
2340/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Vurdering ift. GDPR - Velkomspakke til nye innbyggjarar i Vestnes kommune IKA Møre og Romsdal v/Henrik Gullaker
2339/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Vurdering ift. GDPR - Velkomspakke til nye innbyggjarar i Vestnes kommune IKA Møre og Romsdal v/personvernombod
2303/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Uttale til innstilling Delta
2301/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Uttale til innstilling Delta
2300/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Uttale til innstilling Delta
2297/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Klage på vedtak vedrørande søknad om startlån *****
2289/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Stemmesedlar til fylkestingvalet 2019 Møre og Romsdal Fylkeskommune
2284/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Protokoll frå møte i rådet for likestilling av funksjonshemma 19.02.2019 Møre og Romsdal Fylkeskommune
2282/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Gnr 36 bnr 74 - Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses Kartverket Tinglysing
2273/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Søknad - Miljøterpeut - 100 % fast stilling - Kariplassen A Torunn Indreeide
2272/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Søknad - Ferievikariat 2019 *****
2271/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Søknad - Ferievikariat 2019 *****
2270/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Søknad - Ferievikariat 2019 *****
2265/2019 20190220 20.02.2019 Utgående brev Databehandleravtale GDPR med Aschehoug forlag og Unibok - signert H Aschehoug & CO W Nyaard AS og Unibok AS
2262/2019 20190220 20.02.2019 Utgående brev Tilsynsrapport - med førehandsvarsel om pålegg Vestnes Brygge AS v/Roger Malme
2258/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Vedk. utbetalinger og fagdager - Kommunenettverket Molde kommune v/Ragnhild Naas
2257/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Husleigekontrakt - ***** ***** ***** signert *****
2252/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Søknad om fornying av følgjebevis *****
2251/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Søknad om reiserett med transporttenesta for funksjonshemma *****
2250/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Søknad om omsorgsbustad *****
2249/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Rapport til bruk for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester påløpt i 2018 Uloba Independent Living Norge
2264/2019 20190220 20.02.2019 Utgående brev Tilsynsrapport - med førehandsvarsel om pålegg Vestnes Brygge AS v/Roger Malme
2263/2019 20190220 20.02.2019 Utgående brev Tilsynsrapport - med førehandsvarsel om pålegg Vestnes Brygge AS v/Roger Malme
2260/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder *****
2259/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder *****
2253/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Pristilbud på Peugeot Bertel O. Steen Møre og Romsdal AS
2248/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Brukthandelbevilling - Kopi av brev til Hengersenteret AS Møre og Romsdal politidistrikt
2247/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Spørsmål om ulovleg SMS-gebyr hos fastlegene i kommunen Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal
2246/2019 20190220 20.02.2019 Inngående brev Gnr 51 bnr 603 - Søknad om ferdigattest Alexander Aas
2103/2019 20190219 19.02.2019 Utgående brev Overtagelsesprotokoll - Nybøvegen 17 EiendomsMegler 1 Midt-Norge
1741/2019 20190219 19.02.2019 Saksframlegg/innstilling Innstilling/tilsetjing i 100 % stilling for miljøterapeut ved Liaråket
2216/2019 20190219 19.02.2019 Inngående brev Gjennomgang av distriktsindeksen - invitasjon til å gi innspill på utkast til rapport Asplan Viak AS
2215/2019 20190219 19.02.2019 Inngående brev Gnr 13 bnr 13 - Søknad om løyve til bygging av tilbygg på naust Paul Morten Medhus
2212/2019 20190219 19.02.2019 Inngående brev Søknad - Undervisningsstilling - 2 x 100 % faste stillingar - Tomrefjord skule *****
2211/2019 20190219 19.02.2019 Inngående brev Søknad - Helsefagarbeidar - 8 faste stillingar på helg - Heimetenestene Daniella de Vos
2210/2019 20190219 19.02.2019 Inngående brev Søknad - Ferievikariat 2019 *****
2209/2019 20190219 19.02.2019 Inngående brev Søknad - Ferievikariat 2019 *****
2180/2019 20190219 19.02.2019 Inngående brev Vedk. 2 mindre reg.endringar - Vestnes sentrum og Misfjordskogen - frå Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Midt
2173/2019 20190219 19.02.2019 Inngående brev Presisering vedr. motteke tilbod Bertel O. Steen, Ålesund
2207/2019 20190219 19.02.2019 Inngående brev Søknad - Tilkallingsvikarar - Helland barnehage Marte Røv
2206/2019 20190219 19.02.2019 Inngående brev Søknad - Helsefagarbeidar - 8 faste stillingar på helg - Heimetenestene Marte Røv
2205/2019 20190219 19.02.2019 Inngående brev Søknad - Ferievikariat 2019 *****
2204/2019 20190219 19.02.2019 Inngående brev Søknad - Ferievikariat 2019 *****
2203/2019 20190219 19.02.2019 Inngående brev Søknad - Ferievikariat 2019 *****
2139/2019 20190219 19.02.2019 Utgående brev Innkalling til møte i KFU - 26.02.2019 Medlemmar i KFU
2119/2019 20190219 19.02.2019 Utgående brev Kunngjering av resultat etter tilbodskonkurranse av omgjering på Kariplassen Kjartan Holseter m.fl.
2182/2019 20190219 19.02.2019 Inngående brev Tilbakemelding ang. kryss - Misfjordskogen næringsmråde - fv.160 - frå Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Midt
2236/2019 20190219 19.02.2019 Inngående brev Søknad - Helsesekretær - 50 % vikariat - Vestnes legesenter - intern utlysing Kristina Solskjær
2234/2019 20190219 19.02.2019 Inngående brev Søknad - Undervisningsstilling - 2 x 100 % faste stillingar - Tomrefjord skule *****
2232/2019 20190219 19.02.2019 Inngående brev Søknad - Undervisningsstilling - 4 x 100 % faste stillingar - Helland skule *****
2243/2019 20190219 19.02.2019 Inngående brev Årsmelding 2018 - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Møre og Romsdal Ålesund kommune v/ Brit Krøvel
2239/2019 20190219 19.02.2019 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet - Rundskriv 2019-04 - Kommentarer til forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Landbruksdirektoratet
2238/2019 20190219 19.02.2019 Inngående brev Oppgjør i forb. med sal av Nybøvegen 17 EiendomsMegler 1 Midt-Norge
2146/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Reguleringsplan Tuen - plankart 15.02.2019 Jostein Bø
2093/2019 20190218 18.02.2019 Utgående brev Førebels svar på søknad om startlån *****
2084/2019 20190218 18.02.2019 Utgående brev Gnr 51 bnr 132 - løyve til bygging av carport i samsvar med søknad om endring av gitt løyve Blink Hus Dale Malo v/ Svein Monsås
2049/2019 20190218 18.02.2019 Utgående brev Innvilga søknad om skjenkeløyve enkeltanledning 01.03.2019 - 05.04.2019 - 07.06.2019 - Pub-quiz UL Frihug v/ Ole Aksel Øveraas m.fl.
2070/2019 20190218 18.02.2019 Utgående brev Gnr 46 bnr 125 - Horisontaldelte bustadhus - klagesak Fylkesmannen og fylkeskommunen Brødrene Honningdal AS m.fl.
1492/2019 20190218 18.02.2019 Utgående brev Skulebesøk Tomrefjord skule våren 2019 Tormefjord skule
2190/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Høringsbrev - NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet
2177/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Kontrollutvalet i Vestnes - møteprotokoll 12.02.2019 Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
2169/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Omsetnadsoppgåve for alkohol 2018 KIWI Vestnes
2166/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Risiko og sårbarhetsvurdering av e-meldingsutveksling mellom kommunen og samarbeidsparter Leder for fagråd digital samhandling Møre og Romsdal
2189/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Oversikt over antall personer med utviklingshemming under vertskommuneordningen pr. 01.01.2019 Helsedirektoratet
2178/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Kontrollutvalet i Vestnes - Oversending av sak til kommunestyret - årsmelding 2018 Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
2174/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Avfallsforum Møre og Romsdal - Varsel om Årsmøte 03.04.2019 Avfallsforum Møre og Romsdal
2163/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Tuen bustadfelt Sivert Dyrkorn
2162/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Oppsigelse av leilighet *****
2161/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad - Miljøterapeut - vikariat i 100 % stilling - medleverturnus - Eining for barn, ungdom og familie Marit Johanne Myklebust
2158/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Reguleringsplan for Fiksdal småbåthamn - Fråsegn til melding om oppstart - Kopi av brev til Ingeniør Jostein Bø frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal
2157/2019 20190218 18.02.2019 Utgående brev Vedr. oppseiing av leigeavtale *****
2156/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Kopi av vedtak i Planutvalet sak 9/2019 - Gnr 73 bnr 6 - Oppretting av grunneigedom Vestnes kommune
2142/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad - Miljøterpeut - 100 % fast stilling - Kariplassen A Ruth Wesamba
2141/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad - Ferievikariat 2019 *****
2140/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad - Ferievikariat 2019 *****
2116/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Tilstandsrapport bolig med arealmåling - Liaråket 13 Takst og Eiendomsrådgivning AS v/Nils Henrik Malme
2154/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Omsetnadsoppgåve for alkohol 2018 Ridderkroa Tresfjord AS
2152/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Omsetnadsoppgåve for alkohol 2018 Joker Fiksdal
2151/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Høyringssvar - Skulestruktur - FAU Fiksdal skule FAU Fiksdal skule
2150/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Høyringssvar - Skulestruktur - FAU Tomrefjord skule FAU Tomrefjord skule
2145/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Korrespondanse: Tuen/Tuene Elin Beyer Tomren
2138/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad - Ferievikariat 2019 *****
2132/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad - Ferievikariat 2019 *****
2131/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad - Ferievikariat 2019 *****
2130/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad - Ferievikariat 2019 *****
2083/2019 20190218 18.02.2019 Utgående brev Gnr 51 bnr 132 - Endring av løyve - søknad om dispensasjon frå reguleringsplan ang. carport tilbygd bustadhuset Blink Hus Dale Malo AS m.fl.
2144/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad - Ferievikariat 2019 *****
2143/2019 20190218 18.02.2019 Saksframlegg/innstilling Arbeidsmøte i skuleutvalet 25.02.2019
2137/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad - Ferievikariat 2019 *****
2134/2019 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad - Ferievikariat 2019 *****
2114/2019 20190215 15.02.2019 Inngående brev Uttale til innstilling Delta m.fl.
2104/2019 20190215 15.02.2019 Utgående brev Bestilling innsyn journalpost 2044/2019 - delvis innfridd Bygdebladet
2100/2019 20190215 15.02.2019 Utgående brev Tilsynsrapport med førehandsvarsel om pålegg Vard Group AS - Brakkerigg Trohaugen
2096/2019 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad - Sjukepleiar/helsefagarbeidar - vikariat i 80 % stilling ved Mariebo - intern utlysing Dong Nim Im Faksen
2111/2019 20190215 15.02.2019 Inngående brev Uttale til innstilling Utdanningsforbundet
2097/2019 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad - Helsefagarbeidar - 85 % fast stilling - Heimetenestene *****
2095/2019 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad - Helsefagarbeidar - 8 faste stillingar på helg - Heimetenestene *****
2094/2019 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad - Ferievikariat 2019 *****
2016/2019 20190215 15.02.2019 Utgående brev Reguleringsplan Vikebukt sentrum - 2.gongs offentleg ettersyn Molde og Romsdal Havn IKS m.fl.
2017/2019 20190215 15.02.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Sunnmøre Friluftsråd - Val av styre- og varamedlem Sunnmøre Friluftsråd m.fl.
2013/2019 20190215 15.02.2019 Utgående brev Vedrørande søknad om reiserett med transporttenesta *****
2012/2019 20190215 15.02.2019 Utgående brev Gnr 46 bnr 45 - Rammeløyve til bygging av Helsehuset Stella Maris - Vestnes kommune Skanska Norge AS
2006/2019 20190215 15.02.2019 Utgående brev Vedr. Aktivitetssenter på Bårdplassen Stiftelsen Bårdsplassen Eldresenter v/Liv Gisnås
2010/2019 20190215 15.02.2019 Utgående brev Reguleringsplan Vikebukt sentrum Vestnesavisa
2008/2019 20190215 15.02.2019 Utgående brev Vedrørande søknad om reiserett med transporttenesta *****
2000/2019 20190215 15.02.2019 Utgående brev Reguleringsplan Vike Båt og Bad - planid 0120 - Justering byggegrense naust Vestnes kommune / Eining for eigedomsdrift m.fl.
1996/2019 20190215 15.02.2019 Utgående brev Gnr 46 bnr 45 - Søknad om rammeløyve for bygging av Helsehuset Stella Maris - Vestnes kommune Skanska Norge AS
1994/2019 20190215 15.02.2019 Utgående brev Gnr 46 bnr 2 - Søknad om endring av tidlegare gitt dispensasjon Kosbergs Arkitektkontor AS
1992/2019 20190215 15.02.2019 Utgående brev Gnr 73 bnr 6 - Oppretting av grunneigedom - skogteig Beate Frostad m.fl.
1991/2019 20190215 15.02.2019 Utgående brev Gnr 33 bnr 7 - Oppretting av grunneigedom med dispensasjon frå kommuneplanens arealdel Odd Krogsæter
Versjon:5.2.2.1