eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
9965/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Gnr 67 bnr 146 - Ny parkeringsplass - Vard Langsten AS - fråsegn til dispensasjon frå reguleringsplan frå Møre og Romsdal fylkeskommune Møre og Romsdal Fylkeskommune
9963/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Kommuneplan for Skodje kommune 2019 - 2029 - Endeleg godkjenning av BN1 (166339) Skodje kommune
9930/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Melding om uønska hending ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Helse Møre og Romsdal HF
9927/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Akseptbrev - Tilsegn om tilskot til kompetanse og innovasjon 2019 – kap 0761 post 68 Fylkesmannen i Møre og Romsdal
9917/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Dokumentasjon vedlikehald verneutstyr - brannutstyr - luftflasker Brannvernservice
9915/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Melding om brenning av bål - 22.06.2019 - Øygarden Rekdal Vonheim v/ Anna Elisabeth Bjerkevoll
9914/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Innkalling til eiermøte og generealforsamling Samspleis AS 24.06.2019 Samspleis AS v/ Monika Eeg
9771/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Kommunalt startlån - utbetaling Lindorff AS
9768/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Vedtak om fornying av følgjebevis *****
9770/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Signert leveringsbevis for 2 stk. VW Caddy, regnr. US11380 og US11381, avtalenr. 755297 og 755348 Auto Plan AS
9766/2019 20190614 14.06.2019 Saksframlegg/innstilling Årsmelding og utdeling av ungdomsstipend
9769/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Vedk. søknad om startlån *****
9761/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Vedtak om følgjebevis *****
9966/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Gnr 77 bnr 31 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom Tore Gjelsten
9962/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Vedk. tilbod om stilling - avklaringar før endeleg svar Ingeborg Ressem
9960/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Gnr 67 bnr 146 - Merknad til nabovarsel - Kopi av brev til Tomra Maskin AS Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz DA
9925/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Innkalling - Generalforsamling Vestnes Energi 20.06.2019 Vestnes Energi AS v/Stein Bergheim
9924/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Stadfesting av tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering – kap 762 post 64 Fylkesmannen i Møre og Romsdal
9898/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Gnr 46 bnr 6 fnr 1 - Samtykker til reseksjonering Sparebanken Møre
9913/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Protokoll for generalforsamling Tremek AS 11.06.2019 Tremek AS
9911/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Gnr 35 bnr 31 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Toril Kringstad
9910/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Endring av takst- og rabattsystem Eksportvegen frå 01.07.2019 Eksportvegen AS
9897/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Gnr 72 bnr 80 - Utbetaling av skogfond og søknad om tilskot til skogkultur Kristian Bergheim
9895/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****
9896/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Gnr 36 bnr 69 - Søknad om endring av kommunale avgifter Eli Vik
9894/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid *****
9893/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring sykehjem Aftenposten v/ Nina Selbo Torset
9929/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Uttale til innstilling Delta
9940/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Skatteinngang mai 2019 Molde Kommune - Økonomiavdelingen
9830/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid *****
9829/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****
9825/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Gnr 13 bnr 52 - Stadfesting tømming og reingjering parafintank - kopi av brev til Åge Sylte Franzefoss Gjennvinning AS
9823/2019 20190613 13.06.2019 Saksframlegg/innstilling Nye vedtekter for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
9821/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Gnr 52 bnr 2 - Eigenfråsegn konsesjonsfridom Isabelle Kjersem m.fl.
9836/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Søknad om skuleskyss *****
9819/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner Kommunal- og moderniseringsdepartementet
9795/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Uttale til innstilling NSF v/ Solbjørg Rekdal
9794/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Molde og Romsdal Havneråd - Møtebok fra 28.05.2019 Molde og Romsdal Havn IKS
9749/2019 20190613 13.06.2019 Utgående brev Innvilga søknad om reiserett med transporttenesta *****
9747/2019 20190613 13.06.2019 Utgående brev Innvilga søknad om reiserett med transporttenesta *****
9745/2019 20190613 13.06.2019 Utgående brev Kantslått og vegetasjonsrydding langs kommunal veg Tomteigarar langs kommunal veg
9743/2019 20190613 13.06.2019 Utgående brev Innvilga søknad om reiserett med transporttenesta *****
9739/2019 20190613 13.06.2019 Utgående brev Innvilga søknad om reiserett med transporttenesta *****
9738/2019 20190613 13.06.2019 Utgående brev Innvilga søknad om reiserett med transporttenesta *****
9733/2019 20190613 13.06.2019 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon frå Vestnes Fremskrittsparti - Kommunale bustadtomter i Tomrefjord
9731/2019 20190613 13.06.2019 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon frå Vestnes Fremskrittsparti - Bobilparkering i Helland sentrum
9756/2019 20190613 13.06.2019 Saksframlegg/innstilling Anonym varsling - drøfting
9726/2019 20190613 13.06.2019 Saksframlegg/innstilling Sjukefråværsstatistikk 1. termin 2019
8223/2019 20190613 13.06.2019 Saksframlegg/innstilling Helsehuset Stella Maris - status per juni 2019
9569/2019 20190613 13.06.2019 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon frå Vestnes Arbeiderparti - Fastlegeordninga - status og ev. rekrutteringsstrategiar
9833/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid *****
9832/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Gnr 38 bnr 4 - Privatrettsleg avtale - avklaring grunnforhold - avklaring trafikk Anders Krogset
9813/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Sak F2018-066231 for Forliksrådet i Vestnes Advokat Knut-Asbjørn Solevåg
9809/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Innspill til høringssvar om ny regulering av private barnehager Private barnehagers landsforbund v/ Mona Kvikstad
9808/2019 20190613 13.06.2019 Utgående brev Krav om hogging av grantre - Svar Inge Eik
9807/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Underretning om beslag av næringsmidler Tolletaten
9781/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Sjøfronten del 2 - Sjøgata - Forsikringssertifikat Trio Maskinlag AS
9780/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Sjøfronten del 2 - Avfallsleveringsavtale Trio Maskinlag AS
9778/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Forebygging av branner i avfallsanlegg - tilsynsaksjon våren 2020 Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
9835/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Søknad om skuleskyss *****
9824/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Gnr 13 bnr 4 - Stadfesting tømming og reingjering parafintank - kopi av brev til Åge Sylte Franzefoss Gjennvinning AS
9812/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Innkalling og sakliste styremøte 19.6.2019 Sunnmøre Friluftsråd
9806/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Kopi av administrativt vedtak 46/2019 - Gnr 48 bnr 1 - oppretting av grunneigedom Vestnes kommune
9796/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Uttale til innstilling NSF v/ Solbjørg Rekdal
8619/2019 20190613 13.06.2019 Saksframlegg/innstilling Endring av innstilling/tilsetjing i stilling som avdelingsleiar ved Tresfjord trygdeheim
9764/2019 20190612 12.06.2019 Utgående brev Vedr. kvittering for mottatt arkiv 24.05.2019 IKA Møre og Romsdal
9765/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Kvittering for mottatt byggesaksarkiv Vestnes kommune - gnr 1 bnr 1 til gnr 78 bnr 173 IKA Møre og Romsdal
9762/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Gnr 51 bnr 620 - Søknad om løyve til bygging av 4-mannsbustad TM Byggtek AS
9760/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Gnr 51 bnr 304 - Bilder av fasadeendring - vinterhage Bjørn Ottar Bauer
9758/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Gnr 70 bnr 101 - Angående veg på Frostadsetra Ingebjørg Mattland Moldver
9759/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding Brannsyn ved Aas mek Aas Mek Verksted AS v/ Bjørn Bauer
9763/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Kvittering for mottatt arkiv 24.05.2019 IKA Møre og Romsdal
9664/2019 20190612 12.06.2019 Utgående brev Gnr 48 bnr 130 - Løyve til bygging av lagerhall, parkeringsplass og tilkomstveg Vestnes Bygg
9633/2019 20190612 12.06.2019 Utgående brev Gnr 51 bnr 13 og 20 - Utsleppsløyve Vestnes Bygg AS v/ Raymond Falch
9632/2019 20190612 12.06.2019 Utgående brev Gnr 46 bnr 52 - Løyve til fasadeendring - nye skilt - Sparebanken Møre Sparebanken Møre v/ Fride Vedde Fonn m.fl.
9653/2019 20190612 12.06.2019 Utgående brev Kommunalt startlån - tilsegn *****
9651/2019 20190612 12.06.2019 Utgående brev Tilsynsrapport Åslia 2019 Aas Mek Verksted AS
9637/2019 20190612 12.06.2019 Utgående brev Bekrefter opphør av leieavtale *****
9624/2019 20190612 12.06.2019 Utgående brev Gnr 46 bnr 355 - tinglyst skøyte for tilleggsareal Kråkvika Borettslag c/o MOBO
9473/2019 20190612 12.06.2019 Utgående brev Vilkår for kjøp av tilleggsareal Per Christian og Toril H. Alvsåker
9469/2019 20190612 12.06.2019 Utgående brev Innvilga søknad om skjenkeløyve for to enkeltanledninger - Bygdaheim 22.06.2019 og 13.07.2019 Eva Lizette Hansson
9447/2019 20190612 12.06.2019 Utgående brev Innvilga søknad om skjenkebevilling for ei enkel anledning - 28.06.2019 og 29.06.2019 - veteranbiltreff / Vognmannen Tresfjord ungdomslag v/ Erlend Kjersem Olsen
9441/2019 20190612 12.06.2019 Utgående brev Forvaltningsrevisjon - Heimetenestene i Vestnes kommune - uttale høyringsrapport Møre og Romsdal Revisjon IKS v/forvaltningsrevisor Lillian Reder Kristoffersen
9584/2019 20190612 12.06.2019 Utgående brev Forlenging av leigekontrakt - fornying av husleigegaranti *****
9625/2019 20190612 12.06.2019 Utgående brev Gnr 63 bnr 199 - Tinglyst skøyte Ådalen AS
9650/2019 20190612 12.06.2019 Utgående brev Tilsynsrapport 2019 Vestnes Fjordhotell
9755/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Søknad om bålbrenning 22.06.2018 - fjøra til gnr 57 bnr 10 Sølvi Anne Nerås
9754/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Gnr 51 bnr 409 - Vedr. vedtak planutvalet 21.05.2019 Odd Kåre Espe
9751/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Søknad om fornying av følgjebevis *****
8885/2019 20190611 11.06.2019 Utgående brev Vedr. spørsmål om kjøp av tilleggsareal til bustadeigedom Edgard og Siv Arntsen
9752/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Avtale mellom Vestnes kommune og Trio Maskinlag AS - Sjøfronten del 2 - signert Trio Maskinlag AS
9734/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Oppdatert versjon - Interpellasjon frå Vestnes Arbeiderparti - Fastlegeordninga - status og ev. rekrutteringsstrategiar Roaldsnes, Tone
9746/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding Brannsyn Vedr. brakker Aas Mek Aas Mek
9732/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Interpellasjon frå Vestnes Fremskrittsparti - Kommunale boligtomter i Tomrefjord Vestnes Fremskrittsparti v/Anne Marie Fiksdal
9727/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Gnr 38 bnr 20 og 42 - Krav om samanslåing av tinglyste eigedommar Kitech AS v/ Svein Lodve Bjermeland
9730/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Interpellasjon frå Vestnes Fremskrittsparti - Bobilparkering Vestnes Fremskrittsparti v/Anne Marie Fiksdal
9729/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Melding om brenning av bål fredag 21. eller laurdag 22. juni 2019 - fjøra til gnr 72 bnr 82 Roald Fiksdal
9728/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Gnr 35 bnr 11 - Vike Montessoriskule - ber om sletting av heftelse Vike Montessoriskule SA v/ styreleiar Einar Skjegstad
9750/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Innspill til ruteendringsprosessen 2020 Helle Silseth
9718/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Klage på vedtak om å ikkje utbetale produksjonstilskot for 2018 Skjegstad Samdrift DA v/Oddvar Skjegstad
9753/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Søknad om følgjebevis *****
9474/2019 20190611 11.06.2019 Utgående brev Gnr 62 bnr 101 - Svar på brev vedr. feieavgift Elin Madsen
9463/2019 20190611 11.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om startlån - avslag *****
9740/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Takkar nei *****
9563/2019 20190611 11.06.2019 Saksframlegg/innstilling Innstilling/tilsetjing - 59 % fast stilling assistent - Helland skule
9742/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Uttale til innstilling Fagforbundet v/ Charlotte Olsen
8883/2019 20190607 07.06.2019 Utgående brev Gnr 51 bnr 652 - Seksjonering - Møre Hus AS Statens Kartverk, Tinglysinga
8869/2019 20190607 07.06.2019 Utgående brev Gnr 51 bnr 652 - Behandling av søknad om seksjonering Møre Hus AS
8849/2019 20190607 07.06.2019 Utgående brev Gnr 46 bnr 236 fnr 0 snr 3 - Ferdigattest tilbygg til rekkehus Nadia Høgseth m.fl.
8824/2019 20190607 07.06.2019 Utgående brev Søknad om tildeling av bustadtomt - tilbod Jon Roar Skare
8818/2019 20190607 07.06.2019 Utgående brev Gnr 45 bnr 132 - Ferdigattest tilbygg til bustad Odd Bjerkevoll AS v/ Pål Bjerkevoll m.fl.
8830/2019 20190607 07.06.2019 Utgående brev Korrigert nabovarsel vedr. tiltak på gnr 35 bnr 7 Jon Legernes
8828/2019 20190607 07.06.2019 Utgående brev Utbetaling - kommunalt startlån Lindorff AS
8823/2019 20190607 07.06.2019 Utgående brev Svar på spørsmål vedr. konkurransegrunnlag Ziggi m.fl.
8850/2019 20190607 07.06.2019 Utgående brev Vedr. utflytting frå ***** ***** *****
9668/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev 16/3421-102 Høringsbrev - forslag til kvalitetskriterier for lån til boligkvalitet i ny forskrift om lån fra Husbanken Kommunal- og moderniseringsdepartementet
9658/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Gnr 38 bnr 42 - Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn Kitech AS
9666/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Avtale om forlenging av husleigeforhold - signert *****
9665/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Avtale om forlenging av husleigeforhold - signert *****
9662/2019 20190607 07.06.2019 Utgående brev Melding om uønska hending ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Helse Møre og Romsdal HF
9661/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Søknad om startlån *****
9660/2019 20190607 07.06.2019 Utgående brev Melding om uønska hending ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Helse Møre og Romsdal HF
9659/2019 20190607 07.06.2019 Utgående brev Melding om uønska hending ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Helse Møre og Romsdal HF
9652/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Invitasjon til å foreslå kandidater til nytt Foreldreutvalg for barnehager FUB og nytt Foreldreutvalg for grunnskoleopplæringen FUG 2020-2023 Kunnskapsdepartementet
9656/2019 20190607 07.06.2019 Utgående brev Gnr 51 bnr - Vedr. forespørsel om forlengelse av igangsettingsløyve Hedalm-Anebyhus v/ Edvard Hole
9655/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Servicerapport brannutstyr 2019 Dräger Norge AS
9654/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Informasjon om ny varslingsplikt om alvorlige hendelser for alle helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsetilsynet
9649/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Endring i høring av forslag om endringer i rovviltforvaltningen Klima- og miljødepartementet
9631/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Samarbeidsavtale mellom Rauma kommune og Vestnes kommune vedr. tjenestekjøp avdelingsleder Helsestasjonen - signert Rauma kommune
9629/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Redusert egenkapitaltilskudd og rentegarantipremie Kommunal Landspensjonskasse
9582/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Postforkynning og innkalling til rettsmøte sak 17-175715REN-JMOL Romsdal jorskifterett
9581/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Kopi av vedtak i Planutvalet sak 35/2019 - Gnr 77 bnr 17 - Oppretting av grunneigedom Vestnes kommune
9579/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Melding om brev fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift Utdanningsdirektoratet
9576/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Gnr 46 bnr 355 - Retur av dokument tinglyst 03.06.2019 - doknr 623625 Kartverket Tinglysing
9575/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Gnr 63 bnr 199 - Retur av dokument tinglyst den 03.06.2019 - doknr 625049 Kartverket Tinglysing
9619/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Takkar nei til tilbod Henrik Oterhals
9573/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid *****
9571/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Gjermundnes massetak i Vestnes kommune - kopi av brev til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Forum for Natur og Friluftskiv Møre og Romsdal v/ Ingbjørn Bredeli
9570/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Gnr 73 bnr 6 - Vedr. varsel om oppmålingsforretning - 12.06.2019 kl. 10:00 Statens Vegvesen Region Midt
9565/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Molde og Romsdal Havnestyre - Innkalling og saker styremøte onsdag 12.06.2019 Molde og Romsdal Havn IKS
9622/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Trukket søknad Gro Storholm
9572/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Gnr 70 bnr 79 - Melding om igangsetting Hugo Frostad
9568/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Interpellasjon frå Vestnes Arbeiderparti - Fastlegeordninga - status og ev. rekrutteringsstrategier Vestnes Arbeiderparti v/Aud Sissel Løvoll Suouranta
9567/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Høring av endringer i rovviltforvaltningen Klima- og miljødepartementet
9564/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Samarbeidsavtale om praksisstudier mellom NTNU - fakultetet for medisin og helsevitenskap og Vestnes kommune - signert NTNU v/Toril Standal
8822/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Spørsmål vedr. anbod 360 AirCam Studio A/S
8651/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev Løyve til å lande med helikopter - Oterskarsvatnet i Vestnes kommune NIVA Norsk institutt for vannforsikring
8827/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Rydding av tre og busker ved Helland barnehage - Tilbakemelding Ronald Brastad
8825/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** ***** ***** ***** ***** *****
8802/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev Utsending av anbod - nye nettsider til kultureininga i Vestnes kommune 360 AirCam Studio A/S
8800/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev Utsending av anbod - nye nettsider til kultureininga i Vestnes kommune Ziggi
8795/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev Varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 *****
8792/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev Varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 *****
8803/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev Utsending av anbod - nye nettsider til kultureininga i Vestnes kommune Tibe Reklamebyrå
8801/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev Utsending av anbod - nye nettsider til kultureininga i Vestnes kommune Knaus Media
8793/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev Gnr 57 bnr 10 - Søknad om løyve til flytting av naust Helge Knotten
8790/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev Varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 *****
6466/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev Korrigering av arbeidsavtale Jostein Larshus
9478/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Tilleggsavtale - plenslått - signert *****
9477/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Etterspør rekneskap - tilskot til helsestasjon og skulehelseteneste Helsedirektoratet
9468/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Melding om brenning av bål 08.06.2019 - fjøra til gnr 37 bnr 18 Sverre Rise
9476/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Kontrollutvalet i Vestnes - Oppfølging av sak - GDPR - Ønskje om orientering Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
9470/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Vedr. inntekt *****
9452/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Husleigekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - signert *****
9449/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Gnr 46 bnr 6 fnr 1 - Søknad om reseksjonering Raknes
9446/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Regulering Sessetra - planforslag til behandling JOBing v/ Jostein Bø
9433/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Forvaltningsrevisjonsrapport til høring Møre og Romsdal Revisjon IKS v/ Lillian Reder Kristoffersen
9480/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Gnr 4 bnr5 - Søknad om løyve til bygging av carport Vidar Løvik
8759/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev Kommunalt startlån - tilsegn *****
8755/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev Tilbakemelding vedr. reiserett med transporttenesta *****
8738/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev Etablering i bustad *****
8831/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Uttale til innstilling Delta
8652/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Gnr 56 bnr 40 - klage på eigedomsskatt - særutskrift Stian Dyrvik
8650/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Bekrefter opphør av leieforhold *****
8649/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Gnr 35 bnr 9 - Løyve til ombygging og renovering av naust Guttorm Balstad
8884/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Gnr 51 bnr 15 og 640 - Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar Monique Farstad Furland
8881/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Høring av planprogram - Trafikksikkerhetsplan 2020 -2024 i nye Molde kommune Molde kommune
8879/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Gnr 56 bnr 1 - Søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket 2019 Helge Øverås
8878/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Gnr 13 bnr 12 - Fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal
8880/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Gnr 51 bnr 655 - Melding om byggestart 4-mannsbustad bygg nr. 7 Møre Hus AS v/ Bjørn Sætre
8877/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Vestnes kommune - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2020 Vertskommunesammenslutningen LVSH
8872/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Utleige av reklameplass ved Tomrefjord Idrettsbygg Tomrefjord Idrettslag v/ Remi Eggesbø
8868/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Melding om uønska hending ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Helse Møre og Romsdal HF
8867/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Søknad om støtte frå Tomrefjord idrettslag til Gjensidige-stiftelsen - ønsker uttale frå Vestnes kommune vedr. varmestua Tomrefjord idrettslag v/ Remi Eggesbø
8865/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Gnr 63 bnr 172 - Søknad om løyve til tilbygg fritidsbustad Romsdal Bygg AS
8864/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Makuleringsbevis 02.05.2019, 27.03.2019, 20.02.2019, 18.01.2019, 21.12.2018 og 31.10.2018 Norsk Makulering AS
8873/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Melding om uønska hending ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** St.Olavs Hospital
8866/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Kopi av administrativt vedtak 60/2019 - Gnr 35 bnr 190 - oppretting av grunneigedom Vestnes kommune
8847/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Søknad om leige av kommunal bustad *****
8821/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Skjenkebevilling for ei enkel anledning - Bygdaheim 22.06.2019 EvaLizette Hansson
8820/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Fyrverkerisøknad 2019 - Tresfjord Landbruk & Fritid - risikovurdering og handlingsplan Svea Fyrverkerier AS v/ Lennart Hjelme
8819/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Rundskriv H-2/19 - Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
8833/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Uttale til innstilling Delta
8832/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Uttale til innstilling Delta
8817/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Høring - Ny forvaltningslov Justis- og beredskapsdepartementet
8234/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Høringsuttale - søknad om midlertidig driftsveg gnr 13 bnr 9 - Hoemslia i Tresfjord NVE m.fl.
7907/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Vedr. Bestilling av innsyn i sak 2019/93 *****
8731/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Gnr 67 bnr 146 - Riving av løe og bygging av parkeringsplass - Vard Langsten AS Fylkesmannen i Møre og Romsdal m.fl.
8707/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Gnr 70 bnr 47 - Ber om informasjon angåande byggeaktivitet på eigedomen MPC Eiendom AS v/John Arve Sundet
8730/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Tilleggsavtale - plenslått *****
Versjon:5.2.2.1