eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
17597/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Avslag *****
17598/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Tilbud - Helsefagarbeidar - 79 % fast stilling - Liaråket - Intern utlysing Trond Arild Hofseth m.fl.
17599/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Helsefagarbeidar - 79 % fast stilling - Liaråket - Intern utlysing Trond Arild Hofseth m.fl.
17600/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Avslag *****
17601/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Avslag *****
17602/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Avslag *****
17624/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Gnr 73 bnr 16 - Sendt protokoll Beate Karin Frostad m.fl.
17625/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Gnr 45 bnr 67 - Varsel om forretning Sigrid Lindheim m.fl.
17650/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev VHV - Referat fra byggherremøte A03 Skanska Norge AS
17655/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev HSM - Referat fra byggherremøte A21 Skanska Norge AS
17628/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Gnr 45 bnr 67 - Protokoll sendt Sigrid Lindheim m.fl.
17647/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev VHV - Referat fra byggherremøte A01 Skanska Norge AS
17648/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev VHV - Referat fra byggherremøte A02 Skanska Norge AS
17652/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev HSM - Referat fra byggherremøte A18 Skanska Norge AS
17671/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Kontrollrapport fra Milestads Liftservice Milestads Liftservice
17645/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Gnr 56 bnr 1 - SMIL 2019 - frist for å gjennomføre og rapportere tiltak Fylkesmannen i Møre og Romsdal
17646/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Vågstranda - kunstgrasbane
17651/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev VHV - Referat fra byggherremøte A04 Skanska Norge AS
17653/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev HSM - Referat fra byggherremøte A19 Skanska Norge AS
17654/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev HSM - Referat fra byggherremøte A20 Skanska Norge AS
17666/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Protokoll - Møte ang. overføring av bompengeprosjekt E 136 Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen til Vegamot AS Samferdselsdepartementet
17667/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Overføring av bompengeprosjekt E136 Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen til Vegamot AS
17668/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Ny driftsavtale knytt til teknisk løysing for utlån av e-medier - Førespurnad av fullmakt Møre og Romsdal Fylkeskommune
17670/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Vedr. brannsikring Bygdaheim Bygdaheim v/ leiar EvaLizette Hansson
17672/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Servicerapport lift frå Bronto Service Bronto Service
17673/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Gnr 78 bnr 996 - Påbygg samt terrasse til fritidsbustad på Rekdalsetra - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan frå Møre og Romsdal fylkeskommune Møre og Romsdal Fylkeskommune
17674/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Gnr 70 bnr 7 - Bygging av veg Frostadsetra - fråsegn til søknad om dispensasjon frå reguleringsplan frå Møre og Romsdal fylkeskommune Møre og Romsdal Fylkeskommune
17675/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Til rådmannen - Luftkvalitet i Norge - kommunens ansvar og bidrag Statens Vegvesen Region Midt
17676/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Høring - Endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetensta Helse- og omsorgsdepartementet
17605/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Sjukepleiar - vikariat i 100 % stilling - Vestnes sjukeheim Helle Silseth m.fl.
17606/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Avslag *****
17607/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Avslag *****
17626/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Gnr 45 bnr 67 - Sendt matrikkelbrev Sigrid Lindheim
17551/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Referat Samarbeidsutvalsmøte 15.10.2019 Medlemmar av SU
17552/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Innvilga søknad om skjenkeløyve ved enkeltanledning - 18.10.2019 - Quiz Ungdomslaget Frihug
17561/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Avkorting av Tilskot frå GASSROR IKS til Sjøfronten i Vestnes Gassror m.fl.
17596/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Avslag *****
17603/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Avslag *****
17604/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Tilbud - Sjukepleiar - vikariat i 100 % stilling - Vestnes sjukeheim Helle Silseth m.fl.
17119/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Tilskot frå GASSROR IKS til Sjøfronten i Vestnes Vestnes Næringsforum/GASSROR IKS m.fl.
17622/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Vedk. Vågstranda - Prosjekt kunstgressdekke Vågstranda IL v/Eskild Svendson
17610/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad - Undervisningsstilling - 125 % vikariat - Helland skule *****
17490/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - behov for meir dokumentasjon *****
17499/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Opphør av leigeavtale 31.12.2019 *****
17504/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Gnr 51 bnr 422 - Riving og sanering av brent naust Reidar Hatle m.fl.
17637/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om driftstilskot 2020 frå SMISO MR SMISO Møre og Romsdal
17638/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Tomrelia 3 - nytt lager bygg - oppstart Kosbergs Arkitektkontor AS v/Ståle-Jakob Valø
17640/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Sjekkliste for UNG kunst og kultur – høyring Møre og Romsdal Fylkeskommune
17620/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Vågstranda - Prosjekt kunstgressdekke Vågstranda IL v/Eskild Svendson
17635/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Budsjett for bruk av rentemidler av skogfond i 2020 Fylkesmannen i Møre og Romsal v/ Røberg, Åslaug
17613/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Brev til Vestnes kommunestyre v/ ordføreren fra fortvilte småbarnsforeldre Forvilte barnefamilier
17614/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Rapport etter befaring Knausen - Medi3 Medi 3 AS
17612/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Fremdriftsplan vedr. oppryddingsforpliktelser Romsdal Regionråd ROR
17617/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Kopi av administrativt vedtak 111/2019 - Gnr 29 bnr 57 - oppretting av grunneigedom Vestnes kommune
17619/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev HSM - CO2-regnskap - Redusert klimagassutslipp Skanska v/ Johansen, Vidar Norbjørn
17621/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Vedk. Vågstranda - Prosjekt kunstgressdekke Vågstranda IL v/Eskild Svendson
17639/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Orientering og ledelsesforankring rådmenn og kommunalsjefer RASK Møre og Romsdal Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo v/Aya Alkayssi
17641/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Samarbeidsprosjekt for utvikling av rehabiliteringstjenestene i Møre og Romsdal Romsdal Regionråd v/Reistad, Alf
17494/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Klage på husbråk *****
17513/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Bortfall av boligtilbud *****
17514/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Gnr 35 bnr 203 - sletting av hefte Kartverket Tinglysing
16806/2019 20191016 16.10.2019 Utgående brev Ber om møte med samferdselsministeren vedk Overføring av bompengeprosjekt E136 Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen til Vegamot AS Samferdselsdepartementet
17587/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Molde kommune - tenesteleveranse 2020 Molde kommune
17594/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Høyringsuttale - Bokbåten i Møre og Romsdal, kommunal medfinansiering og framtidig organisering - kopi av brev til Møre og Romsdal fylkeskommune Nesset kommune
17572/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i vannforskriften Klima- og miljødepartementet
17573/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Utbetaling av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner i 2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
17564/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Lønskrav 2019 Den norske jordmorforening v/ Anne-Marlen Løvik Salte
17556/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Lønskrav 2019 Magne Værholm
17559/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Gnr 46 bne 6 fnr 1 - Søknad om ferdigattest Arkitektene BBW AS
17560/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Avkorting av Tilskot frå GASSROR IKS til Sjøfronten i Vestnes Gassror
17562/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Avkorting av Tilskot frå GASSROR IKS til Sjøfronten i Vestnes Gassror
17547/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad - Helsefagarbeidar - vikariat i 100 % stilling med tillegg i arbeidsoppgåver - Skogly Selina Liabø
17548/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad - Helsefagarbeidar - 71 % fast stilling - Ivartun Selina Liabø
17553/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Reg.plan Vikebukt sentrum - Ber om møte - mailveksling med FMMR og MRFK Fylkesmannen i Møre og Romsdal
17565/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Møteinnkalling ang. overføring av bompengeprosjekt E136 Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen til Vegamot AS Samferdselsdepartementet
17567/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Gnr 51 bnr 422 - Vedr. slukkingsarbeid naustbrann Reidar Hatle
17568/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Gnr 51 bnr 422 - Ber om omgående behandling Reidar Hatle
17593/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om parkeringsløyve *****
17099/2019 20191016 16.10.2019 Saksframlegg/innstilling Gnr 13 bnr 1 - Oppretting av grunneigedom med disp. frå kommuneplanens arealdel
17364/2019 20191015 15.10.2019 Saksframlegg/innstilling Kommuneplanens handlingsdel med første skisse til økonomiplan 2020 - 2023
17420/2019 20191015 15.10.2019 Saksframlegg/innstilling Gnr 63 bnr 190 - Søknad om dispensasjon frå utnyttingsgrad og byggelinje for bygging to garasjar
15411/2019 20191015 15.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av takseringsmetode for eigedomsskatt frå 2020
15446/2019 20191015 15.10.2019 Saksframlegg/innstilling Oversendingsframlegg frå planutvalet - veglys Trohaugen - Krogsbakken - Fv 661
17509/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd for 2020 Landbruk Nordvest SA v/ Rune Sjåholm
17511/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Gnr 51 bnr 653 fnr 0 snr 1 - Søknad om ferdigattest mrk. Larsen Møre Hus AS v/ Bjørn Sætre
17505/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Gnr 46 bnr 135 - Stadfesting tømming og rensing av oljetank Energisentrum AS
17506/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Gnr 63 bnr 69 - Stadfesting tømming og rensing av oljetank Energisentrum AS
17507/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Protokoll fra stiftelsesmøte 23.08.2019 og stiftelsesdokument for Møre og Romsdal Revisjon SA Møre og Romsdal Revisjon IKS
17500/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av forsikringsattest *****
17492/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Informasjon om innsending av IPLOS- melding til KPR for 2019 Helsedirektoratet
17502/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad - Undervisningsstilling - 125 % vikariat - Helland skule *****
17474/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev KOSTRA - Informasjon om rapportering av årsregnskapsdata for nye organisatoriske enheter SSB
17479/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Avviksmelding - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Helse Møre og Romsdal HF
17480/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Anmodning om utbetaling - OU-midler KS
17481/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Husleigekontrakt - ***** ***** - signert *****
17473/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Viser til politisk sak 21/2019 Vestnes kommune framtidig skulestruktur, framtidsplan og tidlegare tilbakemeldingar frå FAU Helland skule FAU ved Helland skule v/ Geir Vik
17477/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Gnr 46 bnr 170 og 312 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Vestnes kommune v/ Eigedomsdrift
17472/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad - Undervisningsstilling - 125 % vikariat - Helland skule Monica Brunvoll Stenødegård
16934/2019 20191015 15.10.2019 Saksframlegg/innstilling Tilbod til grunnskuleelevar frå Vågstranda frå hausten 2020
16928/2019 20191015 15.10.2019 Saksframlegg/innstilling Utviding av skjenkeløyve - Semina's Pizza
17470/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad - Avdelingsleiar - 100 % stilling - Bu- og habiliteringstenestene *****
17471/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad - Saksbehandlar - 100 % stilling - Tenestekontor *****
16055/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Varsling om synfaring av eigedomar i samband med fastsetjing av eigedomsskattetakst jfr. KomTek
16653/2019 20191015 15.10.2019 Saksframlegg/innstilling Avslag på bygging av kl. 7 traktorveg Hoemslia - klagebehandling
17152/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Varsel om tilsyn etter barnehagelova - Tresfjord oppvekstsenter, barnehage Tresfjord oppvekstsenter, barnehage
17154/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Varsel om tilsyn etter barnehagelova - Tryggheim barnehage Tryggheim barnehage v/styrar
17157/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Varsel om tilsyn etter barnehagelova - Tomrefjord barnehage Tomrefjord barnehage v/einingsleiar
17150/2019 20191015 15.10.2019 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan for Daugstadsetra og Sessetra - endring
17151/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Varsel om tilsyn etter barnehagelova - Vike Montessoribarnehage Vike Montessoribarnehage
17153/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Varsel om tilsyn etter barnehagelova - Fiksdal oppvekstsenter, barnehage Fiksdal oppvekstsenter, barnehage v/einingsleiar
17156/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Varsel om tilsyn etter barnehagelova - Gardstunet barnehage Gardstunet barnehage v/einingsleiar
17165/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Varsel om tilsyn etter barnehagelova - Helland barnehage Helland barnehage v/einingsleiar
17192/2019 20191015 15.10.2019 Saksframlegg/innstilling Gnr 61 bnr 37 - Oppgradering og utskifting av flytebrygger - Tomrefjord småbåtlag
17236/2019 20191015 15.10.2019 Saksframlegg/innstilling Gnr 51 bnr 620 - Bygging av 4-mannsbustad - Wilbergs Group AS
17307/2019 20191015 15.10.2019 Saksframlegg/innstilling Gnr 70 bnr 7 - Tomrefjellet - Frostadsetra - Søknad om bygging av veg som ikkje er i samsvar med reguleringsplanen.
17440/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Forespørsel om å bidra til utviklingen av en ny felles webside for Vestnes Vestnes Næringsforum v/ Gunnar Kvalsund
17454/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskot - søknadsfrist 15.10.2019 Lars Helge Mjøs
17458/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Vedtak om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel *****
17460/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Tilsyn Kariplassen - oppfyllelse av vedtak Arbeidstilsynet
17455/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Gnr 26 bnr 6 og 7 - Vedr. feil på gardskart Peder Misfjord
17456/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****
17462/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Evaluering av prosjekt Personvernombod IKA Møre og Romsdal v/ Geir Håvard Ellingseter
17445/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Lønskrav 2019 NITO v/Torgeir Utgård
17292/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Særutskrift - Val av representant til Møre og Romsdal vassregionutval og Romsdal vassområdeutval for perioden 2019-2023 Møre og Romsdal Fylkeskommune m.fl.
17405/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Samarbeidsprosjekt for utvikling av rehabiliteringstjenestene i Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal v/ Audny Mongstad
17406/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Uttale til innstilling Delta
17366/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Den teknologiske skolesekken - Tilskudd til oppgradering av Feide Utdanningsdirektoratet
17374/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Lønskrav 2019 - einingsleiar Utdanningsforbundet
17379/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Lønskrav 2019 - einingsleiar Utdanningsforbundet
17380/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Lønskrav 2019 DNL v/Olafsen, Charlotte Louise
17381/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Lønskrav 2019 - einingsleiar Utdanningsforbundet
17384/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Lønskrav 2019 - einingsleiar Utdanningsforbundet
17387/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Gnr 51 bnr 64 - Søknad om løyve til oppsetting av rekameskilt Reklameservice AS
17422/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Kommunale tilstandsrapportar etter opplæringslova på Fylkesmannen si heimeside - purring Fylkesmannen i Møre og Romsdal
17438/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Løpenr 17281/2019 Dokument tittel - Bosetting av flyktninger 2019 Vestnesavsia v/ Asle Klock
17439/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Bestilling av innsyn - Løpenr 17281/2019 - Bosetting av flyktninger 2019 - delvis innfridd Vestnesavisa v/ Asle Klock
17294/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Særutskrift - Val av medlemmar til heimevernsnemnd på distriktsnivå HV11 - 2019-2023 Forsvaret - Møre og Fjordane Heimevernsdistrikt 11 m.fl.
17295/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Særutskrift - Val til kyrkjeleg fellesråd 2019-2023 Vestnes kyrkjelege fellesråd m.fl.
17296/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Særutskrift - Frivilligsentralen - styremedlem og vara til styret for Frivilligsentralen 2019-2023 Geir Tony Tomren m.fl.
17407/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Uttale til innstilling Delta
17368/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Gnr 46 bnr 140 - Søknad om løyve til rehabilitering av skorstein Alphapipe AS
17372/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Gnr 51 bnr 23 - Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt Kari Børseth Rønningen
17373/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Gnr 51 bnr 478 - Melding om installasjon av eldstad Skjalg Skrove
17430/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Vedr. kjøp av tilleggsareal Ole Vestnes
17448/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Vedr. ***** ***** *****
17360/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad - Helsefagarbeidar - vikariat i 100 % stilling med tillegg i arbeidsoppgåver - Skogly Mehmet Turgut
17363/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad - Pedagogisk leiar - 100 % vikariat - Gardstunet barnehage Heidi Vike
17365/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad - Sjukepleiar - 100 % fast stilling - Oppigarden Christina Højgaard Nielsen
17382/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Lønskrav 2019 - einingsleiar Utdanningsforbundet
17378/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Lønskrav 2019 - einingsleiar Utdanningsforbundet
17383/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Lønskrav 2019 - einingsleiar Utdanningsforbundet
17446/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Lønskrav 2019 Naturviterne v/Alexander Connor
17375/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Lønskrav 2019 - einingsleiar Utdanningsforbundet
17376/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Lønskrav 2019 - einingsleiar Utdanningsforbundet
17408/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Uttale til innstilling Delta
17457/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Ny språklov – høyringsfråsegn frå LNK Landssamanslutninga av nynorskkommunar v/ Vidar Hoviskeland
17461/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Løyvingsbrev Jakop Skorgen
17301/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak - fritak frå politiske verv - Knut Flølo Knut Flølo m.fl.
17300/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Særutskrift - Val av årsmøteutsendingar til Romsdalsmuseet og Stiftinga Sunnmøre museum 2015-2023 Romsdalsmuseet m.fl.
17361/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad - Helsefagarbeidar - 71 % fast stilling - Ivartun Mehmet Turgut
17356/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Gnr 60 bnr 32 - Søknad om forlenging av byggeløyve Vik Elektro AS
17357/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Gnr 60 bnr 83 - Søknad om forlenging av byggeløyve Veas Eiendom AS
17310/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad - Helsefagarbeidar - 2 x 79 % faste stillingar - Liaråket - intern utlysing Luzviminda Aya-Ay Stokkeland
17311/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad - Helsefagarbeidar - 71 % fast stilling - Ivartun Luzviminda Aya-Ay Stokkeland
17313/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Møte mellom Norsk Industri og næringsministeren den 09.10.2019 Romsdal Regionråd ROR v/ Alf Reistad
17348/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Vedr. innsyn i sak - ber om oversending av dokument *****
17354/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad - Saksbehandlar - 100 % stilling - Tenestekontor Monika Dawidowicz
17288/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Val av utsendingar frå Vestnes kommune til KS sine fylkesmøte i perioden 2019 - 2023 - Utfylt skjema med kontaktinformasjon KS Møre og Romsdal v/May-Ann Bruun
17326/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om reiserett med transporttenesta *****
17340/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Uttale til innstilling Fagforbundet v/ Charlotte Olsen
17352/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om skuleskyss *****
17353/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad - Tilkallingsvikarar - Helland skule/SFO Trine Bjermeland Robertsen
17339/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Uttale til innstilling Fagforbundet v/ Charlotte Olsen
17359/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfondmidlar Martinus Løvik
17330/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Lønskrav 2019 Norges Juristforbund v/ Mona Johansen
17338/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Uttale til innstilling Fagforbundet v/ Charlotte Olsen
17328/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Lønskrav 2019 NITO v/ Stian Romuld
17329/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Lønskrav 2019 Delta v/ Reidun Bjølverud
17324/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om parkeringsløyve *****
17277/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om startlån - avslag *****
17234/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Gnr 51 bnr 115 - Stopp vedr. feie - og tilsynsavgift Nerhus Eiendom AS
17220/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Særutskrift - Val av representantar til samarbeidsutval i grunnskulane og kulturskulen 2019 - 2023 Lasse Øvstedal m.fl.
17284/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Vedr. søknad om startlån *****
17312/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Status vedr. undersøkelser av forurenset sjøbunn ved utvalgte lokale verft Romsdal Regionråd ROR v/ Alf Reistad
17314/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Gnr 60 bnr 48 - fv 5980 - Løyve til etablering av ny avkøyrsel Statens Vegvesen Region Midt
17298/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Klage på administrativt vedtak i konsesjonssak på erverv av Gnr 48 bnr 4 Odd Kåre Olafsen
17302/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Innsyn sak 2016/272 - jp 17013/2019 - verjemål - avslag Vestnesavisa v/ Asle Klock
17305/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om fornying av parkeringstillatelse *****
17293/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Gnr 67 bnr 146 - Riving av løe og bygging av parkeringsplass - Vard Langsten AS Statens Vegvesen Region Midt
17306/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Viktig informasjon ang matrikkel og grunnbok Kartverket Tinglysing
17287/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Gnr 51 bnr 620 - Revidert situasjonsplan Wilbergs Group AS v/ Monica Wilberg
17303/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Skatteinngang for september 2019 Molde Kommune - Økonomiavdelingen
16878/2019 20191010 10.10.2019 Saksframlegg/innstilling Innstilling/tilsetjing i vikariat i 100 % stilling for miljøterapeut ved Kariplassen C
17086/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Særutskrift - Val av medlem til styret for kontrollutvalsekretariatet for Romsdal 2019 -2023 Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal m.fl.
17087/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 *****
17088/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 *****
17089/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 *****
17090/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 *****
17138/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Særutskrift - Val av planutval for perioden 2019 - 2023 Bjørn Inge Olsen m.fl.
17144/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Særutskrift - Val av utsendingar frå Vestnes kommune til KS sine fylkesmøte i perioden 2019 - 2023 KS Møre og Romsdal m.fl.
Versjon:5.2.2.1