eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
18629/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Bekrefter oppsigelse av leieavtale *****
18623/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Gnr 20 bnr 210 - tinglysing av skøyte Kartverket Tinglysing
18620/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Svar på søknad oppretting av mindre stilling vedr. psykososialt arbeidsmiljø John Sylte
18661/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Tilbudskonkurranse. Rammeavtale AV-utstyr. Spørsmål og svar 'Dag-Anton Kjersem' m.fl.
18659/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Vedtak om parkeringsløyve for forflytningshemma *****
18591/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Kortvarig forlenging av leigeavtale til 31.01.2019 - avtale om leige av ny bustad frå 01.02.2019 *****
18563/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Gnr 46 bnr 177 - Løyve til utbetring av parkeringsplassen utanfor Vestnes sjukeheim Vestnes kommune v/ Tobias Slinning m.fl.
18557/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Stadfester opphør av leigeforhold *****
18521/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Mangler ved bolig i forb. med utflytting *****
18523/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Kommentarer til tilstandsrapport - Nybøvegen 17 Takst og Eiendomsrådgivning AS
18484/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Gnr 63 bnr 192 - Søknad om dispensasjon angåande plassering av ny garasje Jan Inge Sterten
18478/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Tilbudskonkurranse - Rammeavtale AV-utstyr. Referat etter befaring 'Bernt.Nesje@atea.no'
18775/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Søknad - Ledig vikariat for fastlege ved Vestnes Legesenter frå 1. januar 2019 Mohamed Yusuf
18774/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Søknad - Tilkallingsvikarar - Tomrefjord skule *****
18773/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Søknad - Barne- og ungdomsarbeidar - 100 % vikariat - Tomrefjord barnehage Lisa Stenødegård
18699/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Gnr 46 bnr 125 - Angåande dispensasjonssøknad om bygging av horisontaldelte bustadhus på tomta Berit og Thor Olav Helland m.fl.
18695/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Gnr 49 bnr 1 - Løyve til tilbygg sanitærrom til bustad - Odd Stokkeland Odd Stokkeland
18660/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Vedtak om parkeringsløyve for forflytningshemma *****
18646/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Avslag *****
18645/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Avslag *****
18644/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Avslag *****
18643/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Avslag *****
18642/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Avslag *****
18638/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Refusjonskrav - frikjøp - Ellen Forland - 01.07.2018. - 31.12.2018 ROR IKT
18637/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Varsel om husleieregulering fra 01.01.2019 *****
18636/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Varsel om husleieregulering fra 01.01.2019 *****
18634/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Varsel om husleieregulering fra 01.01.2019 *****
18633/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Varsel om husleieregulering pr. 01.01.2019 *****
18630/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Bekrefter oppsigelse av leieavtale *****
18562/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Skøyte til tinglysing Kartverket Tinglysing
18475/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Tilbudskonkurranse - Rammeavtale AV-utstyr. Referat etter befaring 30.11.2018 'Dag-Anton Kjersem' m.fl.
18493/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Gnr 63 bnr 192 - Løyve til bygging av garasje Hugo Frostad for Yngve Eik Frostad m.fl.
18492/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Vedrørande søknad om reiserett med transporttenesta *****
18480/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Tilbudskonkurranse - Rammeavtale Av-utstyr. Møbleringsplan 'Dag-Anton Kjersem' m.fl.
18856/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Gnr 36 bnr 87 - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket Tinglysing
18855/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Søknad - Ledig vikariat for fastlege ved Vestnes Legesenter frå 1. januar 2019 Bilan Ismail
18854/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Søknad - Barne- og ungdomsarbeidar - 100 % vikariat - Tomrefjord barnehage Linda Marie Grønning
18853/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Søknad - Barnehagelærar - 100 % fast stilling - Fiksdal oppvekstsenter laila stokkeland
18857/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Gnr 14 og 16 og gnr 16 bnr2 - Protokoll oppmålingsforretning Landmålaren AS
18830/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av av fast eigedom Møre Eiendomsmegling AS m.fl.
18823/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Notat om eldre fra Møre og Romsdal fylkeskommune - til eldrerådet i kommunen Møre og Romsdal Fylkeskommune
18797/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Gnr 39 bnr 27 og 57 - eigenfråsegn konsesjonsfridom - signert Brastad, Arve
18848/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Strategi for bygningsdelen i matrikkelen - Høring Kommunal- og moderniseringsdepartementet
18840/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Gnr 49 bnr 153 - Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar Ronny Even Vik
18794/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Utbetaling av skogfond og søknad om tilskot til skogkultur - med kontonummer Mathias Sylte
18793/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2019 Barne- og likestillingsdepartementet
18792/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Søknad om tilskot til vegbygging - underskriven av alle partar Karl Benny Nerheim
18791/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Gnr 77 bnr 47 - Meldeskjema og sjekkliste for montering av ildsted Jan Henning Løviknes
18782/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Kopi av administrativt vedtak 144/2018 - Gnr 51 bnr 125 - oppretting av grunneigedom Vestnes kommune
18780/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Romsdalsmuseets driftstilskudd 2018 Romsdalsmuseet
18779/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Vedtak om tilskudd til kommunal veterinærvakt for 2019 Landbruksdirektoratet
18772/2018 20181214 14.12.2018 Saksframlegg/innstilling Innstilling/tilsetjing - Språkassistentar - Helland skule
18727/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Søknad - Helsefagarbeidar - vikariat i 100 % stilling - Kariplassen A - Intern utlysing Camilla Tomren
18745/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Refusjonskrav - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Ørskog kommune
18744/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Erstatning for sau drepen av freda rovvilt beiteåret 2018 - Kopi av brev til Ole Eidhamar Fylkesmannen i Møre og Romsdal
18743/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Erstatning for sau drepen av freda rovvilt beiteåret 2018 - Kopi av brev til Møre og Romsdal fylkeskommune utdanningsavdelinga Fylkesmannen i Møre og Romsdal
18742/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Erstatning for sau drepen av freda rovvilt beiteåret 2018 - Kopi av brev til Kristian Bergheim Fylkesmannen i Møre og Romsdal
18741/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Gnr 36 bnr 87 - Søknad om midlertidig brukstillatelse - seksjon 5, 6, 7 og 8 Villabyen as v/Arne Erling Bjerke
18737/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Riksantikvaren verdiskapingsprosjekt 2019 Møre og Romsdal Fylkeskommune
18732/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Prisauke - Brev frå Medi3 Medi3
18740/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Gnr 51 bnr 132 - Søknad om endring av gitt tillatelse Blink Hus Dale Malo AS
18735/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Innkalling til styremøte i Sunnmøre friluftsråd 19.12.2018 Sunnmøre friluftsråd
18738/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Gnr 61 bnr 104 - Søknad om ferdigattest Älvsbyhus Norge AS
18746/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Skatteinngang for november 2018 Molde Kommune - Økonomiavdelingen
18730/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Søknad - Barne- og ungdomsarbeidar - 100 % vikariat - Tomrefjord barnehage Marita Tomren
18678/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Gnr 49 bnr 1 - Situasjonsplan Odd Stokkeland
18619/2018 20181212 12.12.2018 Saksframlegg/innstilling Arbeidsmøte i skuleutvalet måndag 17.12.2018
18677/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Søknad om omsorgsbustad *****
18721/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Ny vurdering om endring av interkommunal plan Romsdalsfjorden Fylkesmannen i Møre og Romsdal
18724/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Anmodning om bosetting av flyktninger i 2019 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
18723/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Vedr. produksjonstilskot i jordbruket Fylkesmannen i Møre og Romsdal
18697/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Gnr 33 bnr 47 - Ressursoversikt med miljøregistrering i skog MiS Allskog SA
18692/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet - Leirskoleopplæring Utdanningsdirektoratet
18691/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Gnr 60 bnr 150 - svar på spørsmål vedr. tomt FBW AS v/ Kristin Bårdsnes
18696/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Kontrollutvalget for Romsdal - Protokoll fra styremøte 20.11.2018 Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
18693/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Kontrollutvalet i Vestnes - møteprotokoll 06.12.2018 Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
18687/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Søknad om leige av kommunal bustad *****
18686/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Husleigekontrakt - ***** ***** ***** - signert *****
18706/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Søknad om omsorgsbustad *****
18625/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Til kommunestyrerepresentantane - Opprop - Nei til bompengar for el-bilar over Tresfjordbrua Marianne Skjegstad m/ fleire
18614/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - kart og opplysninger Paul Morten Medhus
18675/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad - Helsefagarbeidar - vikariat i 57 % stilling - Kariplassen B Ann Helen Medhus Rypdal
18674/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad - Helsefagarbeidar - 100 % vikariat - Kariplassen B Ann Helen Medhus Rypdal
18671/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Hovedutskrift og sakspapir styremøte 30.11.2018 Tøndergård skole og ressurssenter Tøndergård Skole
18669/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken - Invitasjon til å komme med innspill og bidrag Klima- og miljødepartementet
18676/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om leige av kommunal bustad *****
18673/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - Informasjon om søknadsrunden 2019 Kunnskapsdepartementet
18672/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Hovedutskrift og saktspapir representantskapsmøte 07.12.2018 Tøndergård skole og ressurssenter Tøndergård Skole
18670/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Høring om endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven - Hjemmel til å kreve botid for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i barnehage eller skole Kunnskapsdepartementet
18668/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Gnr 14 bnr 8 - Frådeling - søknad om dispensasjon frå kommuneplan - uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune Møre og Romsdal Fylkeskommune
18667/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Nynorsk i sak-/arkivsystem for kommuner og fylkeskommunar LNK v/ Vidar Hoviskeland
18618/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad - Helsefagarbeidar - 100 % vikariat - Kariplassen B Hellene Rypdal
18612/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Gnr 51 bnr 637 - Vedr. kotehøgde Asgeir Klokset
18608/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev 4. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2018 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
18607/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Gnr 46 bnr 336 - Samtykke til tinglysing Noroppgjør AS
18606/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Gnr 63 bnr 192 - Søknad om igangsettingsløyve Byggfirma Jan Inge Sterten
18605/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad om parkeringsløyve *****
18613/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Til personalavdelingen - innsynsbegjæring kopi av data til PAI-registeret Kommunal Rapport v/ Hanne Wien
18610/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Tilskot til utarbeiding av kommunale kulturminneplanar - Søknadsfrist 10.01.2019 for kommunane Møre og Romsdal Fylkeskommune
18584/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Avviksmelding - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
18583/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Melding om uønska hending - ***** ***** ***** ***** ***** *****
18574/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Uttale til innstilling Delta
18576/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Betalingsavtale - signert *****
18575/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Leasingkontrakt nr.: 80265357 mellom Wolkswagen Financial Services og Vestnes kommune - signert Wolkswagen Financial Services
18558/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Klage på vedtak om tilskudd til private barnehager PBL - Private Barnehagers Landsforbund
18535/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Gnr 51 bnr 47 - Protokoll oppmålingsforretning Landmålaren AS
18534/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Gnr 63 bnr 186 - Vassmålarar Tomrefjord Idrettsbygg Bravida Norge AS
18533/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Gnr 51 bnr 47 - Protokoll oppmålingsforretning Landmålaren AS
18529/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Kariplassen - Samsvarserklæring - sluttkontroll - risikovurdering Brastad-Elektro AS
18567/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Seier opp leigeavtale *****
18566/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Seier opp leigeavtale *****
18536/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Gnr 51 bnr 47 - Protokoll oppmålingsforretning Landmålaren AS
18532/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Gnr 51 bnr 47 - Protokoll oppmålingsforretning Landmålaren AS
18531/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Gnr 51 bnr 47 - Protokoll oppmålingsforretning Landmålaren AS
18530/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Gnr 67 bnr 2 - Protokoll oppmålingsforretning Landmålaren AS
18528/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Møreaksen - Grunnundersøkelse Nerås - svar Statens Vegvesen Region Midt
18524/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Svar til høring til Kommunens økonomi/budsjett plan - Skolegruppa mot nedlegging av Fiksdal skole Skolegruppa mot nedlegging av Fiksdal skole v/Sindre Gjelsten Bøe
18525/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Støtteerklæringer og Apell for bevaring av Fiksdal skule - Lag og organisasjoner i Fiksdal via Skolegruppen for bevaring av Fiksdal skole Lag og organisasjoner i Fiksdal via Skolegruppen for bevaring av Fiksd
18522/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Tilstandsrapport bustad - Nybøvegen 17 Takst og Eiendomsrådgivning AS
18520/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Høyringssvar budsjett og økonomiplan - Vestnes kommune - Arbeidsgruppa for bevaring av Tresfjord skule Arbeidsgruppa for bevaring av Tresfjord skule v/ Harald Johnny Tomren
18519/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Innspill økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett i Vestnes kommune desember 2018 - Mareno Nakken Mareno Nakken
18518/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Skulestruktur i Vestnes Kommune - Bygdabua AS / Joker Fiksdal Joker Fiksdal
16234/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Kulturbygget Bygdaheim. Anl.nr: 1535009401. Regnskapsrevisjon og sluttutbetaling Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal
18356/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Gnr 13 - Felleseige nausttomter - Ferdigattest montert skorstein Ivar Arne Gjeitnes
18332/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Innvilga søknad om skjenkeløyve lukka selskap 12.12.2018 Baatbryggeriet AS
18270/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Referat frå KFU-møtet 29.11.2018 Medlemmar i KFU
18537/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Tilleggsopplysningar til søknad Monica Vikås
18515/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad - Undervisningsstilling - 100 % fast stilling - Helland skule Marte Flobergseter
18505/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Arbeidsavtale- ***** ***** ***** ***** ***** ***** frå 21.12.2018 *****
18477/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Tilsynsrapport - med førehandsvarsel om pålegg Byggeplank AS / Levi Edvardsen
18476/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Gnr 77 bnr 47 - Løyve til rehabilitering av pipe Murmester J. Krakeli & Sønner
18461/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Gnr 46 bnr 312 - reseksjonering Terje Ulvestad m.fl.
18460/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Anmodning om sluttutbetaling av spelemidlar - Kulturbygget Bygdaheim Møre og Romsdal Fylkeskommune
18517/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad - Tilkallingsvikarar - Tomrefjord skule Sanna Hole
18516/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad - Tilkallingsvikar - Pleie- og omsorg Troy Andersen
18514/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad - Tilkallingsvikarar - Tomrefjord skule *****
18474/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Gnr 38 bnr 6 - Oppretting av grunneigedom - Høyring Møre og Romsdal Fylkeskommune m.fl.
18470/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Vedtak om parkeringsløyve for forflytningshemma *****
18423/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Oppgjer for kjøp av areal i Åsbygda Henning Moldver
18462/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Gnr 46 bnr 312 - Reseksjonering Kartverket, Tinglysinga
18396/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Faktura for mangler ved bolig *****
18448/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Egenerklæringsskjema - sal av to bustader EiendomsMegler 1
18429/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Gnr 78 bnr 2 - Oppretting av grunneigedom -med dispensasjon frå kommuneplanens arealdel Sigmund Rekdal m.fl.
18428/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Gnr 72 bnr 30 - Dispensasjon frå kommuneplanens arealdel (LNF) - fornying av mobilmast Rambøll m.fl.
18379/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Gnr 18 bnr 10 fnr 5 - Løyve tilbygg på fritidsbustad Mildrid Hoff
18426/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Gnr 62 bnr 71 - Oppretting av grunneigedom med dispensasjon frå kommuneplanens arealdel og PBL§ 1-8 Gunnar Rune Eik m.fl.
18425/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Reguleringsplan Gjerde 2 - Søknad om dispensasjon Artikon AS m.fl.
18511/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Konsekvenser for Eksportvegen ved å stå utenfor regionalt bompengeselskap - kopi av brev til Eksportvegen AS Statens Vegvesen Region Midt
18510/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Gnr 51 bnr 634 - Melding om byggestart 4-mannsbustad bygg nr. 4 - vedr nummerrering Møre Hus v/ Bjørn Sætre
18479/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Skogbruksplan - Utsending av MiS-brev Allskog AS
17741/2018 20181207 07.12.2018 Saksframlegg/innstilling Innstilling/tilsetjing i 50 % stilling for helsefagarbeidar ved Ivartun
17384/2018 20181207 07.12.2018 Saksframlegg/innstilling Innstilling/tilsetjing i vikariat for miljøterapeut ved Kariplasssen B
18506/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Kompensasjon til retaksering av verker og bruk - kommunevis fordeling Kommunal- og moderniseringsdepartementet
18503/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Gnr 46 bnr 22 - Kvittering for innmelding av farlig stoff - Boreal Sjø AS Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
18501/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - Vestnes kommune v/ Kulturskulen KS Konsern
18500/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Tiltak integrering av flyktninger - søknad om midler - tilleggsinformasjon Molde Bowlingklubb
18497/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Gnr 51 bnr 634 - Melding om byggestart 4-mannsbustad bygg nr 4 - Bakken bustadfelt Møre Hus v/ Bjørn Sætre
18465/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad - Undervisningsstilling - 100 % fast stilling - Helland skule Lisa Malene Kjersem Tennøy
18499/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Tiltak integrering av flyktninger - søknad om midler fra Molde Bowlingklubb Molde Bowlingklubb
18496/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Tillegg til høring for nasjonalt- eldre, pasient- og brukerombud Helse- og omsorgsdepartementet
18495/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Gnr 77 bnr 31 og 63 - Fylkesveg 661 - Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel Statens Vegvesen Region Midt
18489/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Høringsbrev om ny yrkesfagleg struktur Møre og Romsdal Fylkeskommune
18507/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Forsikringsattest *****
18504/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Møreaksen - Grunnundersøkelse Nerås Statens Vegvesen Region Midt
18464/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad - Undervisningsstilling - 100 % fast stilling - Helland skule Monica Vikås
18413/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Trukket *****
18412/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Avslag *****
18411/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Avslag *****
18410/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Avslag *****
18409/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Avslag *****
18408/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Avslag *****
18407/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Avslag *****
18406/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Avslag *****
18405/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Avslag *****
18404/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Avslag *****
18403/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Avslag *****
18402/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Avslag *****
17881/2018 20181206 06.12.2018 Saksframlegg/innstilling Oppheving av tidlegare vedtak om lokal særavtale om arbeidstøy og klesgodtgjersle av 01.01.2014
18342/2018 20181206 06.12.2018 Utgående brev Arbeidsavtale *****
18341/2018 20181206 06.12.2018 Utgående brev Tilbud *****
18336/2018 20181206 06.12.2018 Utgående brev Opphør av leieavtale *****
18327/2018 20181206 06.12.2018 Utgående brev Stadfester opphør av leigeavtale *****
18325/2018 20181206 06.12.2018 Utgående brev Leigekontrakt til signering Christopher Vik
18324/2018 20181206 06.12.2018 Utgående brev Fullmakt - salgsoppdrag EiendomsMelger 1
18320/2018 20181206 06.12.2018 Utgående brev Gnr 36 bnr 87 - Seksjonering Statens kartverk, Tinglysinga
18319/2018 20181206 06.12.2018 Utgående brev Gnr 36 bnr 87 - Behandling av søknad om seksjonering Villabyen AS
18316/2018 20181206 06.12.2018 Utgående brev Stadfester oppseiing av leigekontrakt *****
18323/2018 20181206 06.12.2018 Utgående brev Gnr 35 bnr 180 - Midlertidig bruksløyve bustadhus Nerheim Eiendomsutvikling AS v/ Rune Nerheim m.fl.
18340/2018 20181206 06.12.2018 Utgående brev Avslag *****
18339/2018 20181206 06.12.2018 Utgående brev Avslag *****
18317/2018 20181206 06.12.2018 Utgående brev Gnr 8 bnr 35 - Daugstadsetra - Løyve til tilbygg til Fritidsbustad Ruth Tove Sætre Benjaminsen m.fl.
17363/2018 20181206 06.12.2018 Saksframlegg/innstilling Innstilling/tilsetjing i stilling for miljøterapeut ved Kariplassen A
18446/2018 20181206 06.12.2018 Inngående brev Molde og Romsdal Havn IKS - Møtebok 2 frå møte 23.11.2018 - Busdsjett og økonomiplan 2019-2022 Molde og Romsdal Havn IKS
18444/2018 20181206 06.12.2018 Inngående brev Søknad - Tilkallingsvikarar - Tomrefjord skule Ester Tautra
18424/2018 20181206 06.12.2018 Inngående brev Søknad - Språkassistentar - Helland skule Ivona Drakic
18419/2018 20181206 06.12.2018 Inngående brev Søknad - Tilkallingsvikar - Pleie- og omsorg Christina Bøe Hjelvik
18416/2018 20181206 06.12.2018 Inngående brev Søknad - Undervisningsstilling - 100 % fast stilling - Helland skule Dana Drahosova
18361/2018 20181205 05.12.2018 Inngående brev Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift - Utbetalingsbrev høsten 2018 Utdanningsdirektoratet
18360/2018 20181205 05.12.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Vestnes Varfjell Idrettslag Vestnes Varfjell Idrettslag
18359/2018 20181205 05.12.2018 Inngående brev Viktig informasjon om søknader til friluftslivstiltak og om forvaltningsplanar for statleg sikra område Sunnmøre Friluftsråd
Versjon:5.2.2.1