eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev Bekreftelse *****
20767/2019 20191230 30.12.2019 Utgående brev Vedr. førespurnad om tilskot til drift av kulturhuset Idahall Tomrefjord IL v/ Remi Eggesbø
20766/2019 20191230 30.12.2019 Utgående brev Søknad om støtte frå Næringsfondet Rekdal Utleie AS v/ Jørgen Rekdal
20764/2019 20191230 30.12.2019 Saksframlegg/innstilling Innstilling/tilsetjing
20757/2019 20191230 30.12.2019 Saksframlegg/innstilling Innstilling/tilsetjing i vikariat i 80,28 % stilling ved Heimetenestene
20753/2019 20191230 30.12.2019 Utgående brev Refusjon av barnehageplass Rauma kommune
20750/2019 20191230 30.12.2019 Saksframlegg/innstilling Innstilling/tilsetjing barnehagelærar - 100 % engasjement - Fiksdal opppvekstsenter
20768/2019 20191230 30.12.2019 Inngående brev Uttale til innstilling Fagforbundet v/ Charlotte Olsen
20763/2019 20191230 30.12.2019 Utgående brev Søknad om tilskott frå Næringsfondet Asgeir Karlsen
20751/2019 20191230 30.12.2019 Inngående brev Uttale til innstilling Utdanningsforbundet
20747/2019 20191227 27.12.2019 Inngående brev Søknad - Undervisningsstilling - 80 % x 2 vikariat - Helland skule *****
20746/2019 20191227 27.12.2019 Inngående brev Søknad - Familieterapeut/familierettleiar - 100 % vikariat - Eining for barn, ungdom og familie Tiili Renathe Stamsvik
20745/2019 20191227 27.12.2019 Inngående brev Søknad - Undervisningsstilling - 80 % vikariat - Tomrefjord skule Lisa Stenødegård
20587/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev Tilskudd til Den Katolske Kirke i Midt-Norge Økonom i Trondheim Stift v/Per Albert Vold
20735/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Opphør av leigeavtale 17.01.2020 - kortvarig forlengelse *****
20727/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Nytt svar på spelemidelsøknad 2019 - anleggsnummer 45977 - symjehall Tomrefjord idrettsbygg Møre og Romsdal Fylkeskommune
20723/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Trohaugen - Forlenging av opsjonsavtale - signert Tomren Fish AS
20699/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Sikri AS blir ansvarlig for Evrys Virksomhet innen sak-/og arkivsystemer Evry v/Anne Havaas
20698/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Tildeling av driftskonsesjon etter minarlloven for Øveråslia - kopi av brev til Vestnes Renovasjon AS Direktoratet for mineralforvatling med Bergmesteren for Svalbard
20697/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Gnr 51 bnr 620 - Bygging av 4-mannsbustad - Wilbergs Group AS - fylkesutvalets behandling av klage - Møre og Romsdal fylkeskommune Møre og Romsdal Fylkeskommune
20696/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Endringssøknad - dispensasjon fra arealplan Veøy Sør - Hauge Aqua Farming AS - Fråsegn Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal
20695/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Søknad - Pedagogisk leiar - inntil 150 % vikariat - Helland barnehage Maria Viken
20694/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Søknad - Sjukepleiar - vikariat i 100 % stilling - Heimetenestene Hanne Kaasa
19183/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav til St Olavs Hospital HF St Olavs Hospital HF
20457/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid 01.02.2020 - 31.07.2020 *****
20444/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Førebels svar på søknad om startlån *****
20436/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Melding om registrering av objekt som særskild brannobjekt Vestnes Renovasjon v/ Marianne Øveraas
20431/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Helsetenesteavtale interkommunale tenester - Ålesund kommune Ålesund Kommune
20420/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Innvilga søknad om reiserett med transporttenesta *****
20580/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Søknad - Barne- og ungdomsarbeidar - 70 % engasjement - Fiksdal oppvekstsenter Serina Ramskeid
20413/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Skuleskyssen i Vestnes skuleåret 2020/2021 Møre og Romsdal Fylkeskommune
20626/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Tilbud på ny bru over Vikeelva Arve Rekdal
20581/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Søknad - Helsesjukepleiar - vikariat i 50 % stilling - Eining for barn, ungdom og familie - Intern utlysing Sandra Våge
20593/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Saksliste samarbeidsmøte ÅILV 22.09 Ålesund kommune v/Torfinn Strand Vingen
20592/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Referat samarbeidsmøte 13.09.2019 Ålesund kommune v/Torfinn Strand Vingen
20079/2019 20191220 20.12.2019 Saksframlegg/innstilling Innstilling/tilsetjing i 2 x 79 % stilling som helsefagarbeidar ved Liaråket
20678/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Trukket *****
20669/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Referat frå møte i KFU 05.12.2019 Medlemmar KFU
20630/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Bru over Vikeelva - aksept av tilbod Odd Bjerkevoll AS
20629/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Ny bru over Vikeelva - anbodsresultat Odd Bjerkevoll AS m.fl.
20628/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Tilbod bru Vikebukt - tidsfrist anbod Odd Bjerkevoll AS m.fl.
20632/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Gnr 48 bnr 34 - nydyrking - utsending av fagrapport Møre og Romsdal Fylkeskommune
20621/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Retur av dokument tinglyst 16.12.2019 - doknr 1507019 Kartverket Tinglysing
20611/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Søknad - Barne- og ungdomsarbeidar - 70 % engasjement - Fiksdal oppvekstsenter Jasmina Maksumic
20605/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Samarbeidsmøte - interkommunal legevakt 13.09.2019 Ålesund kommune v/Torfinn Strand Vingen
20601/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Saksliste samarbeidsmøte ÅILV 14.09 og referat 15.06.2018 Ålesund kommune V/Torfinn Strand Vingen
20627/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Tilbud på ny bru over Vikeelva Odd Bjerkevoll AS
20625/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Ber om tilbod på lita betongbru på Vikebukt Veidekke AS m.fl.
20604/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Samarbeidsmøte på fredag 24.05.2019 og referat 08.03.2019 Ålesund kommune v/Torfinn Strand Vingen
20603/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev saksliste Samarbeidsmøte 08.03.19 og referat 14.09.2018 Ålesund kommune v/Torfinn Strand Vingen
20602/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Presentasjon samarbeidsmøte 14.09.2018 Ålesund kommune
20599/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Samarbeidsmøte Ålesund Interkommunale legevakt/ ØHD referat 92.02 samt saksliste 15.06.2018 Ålesund kommune v/Torfinn Strand Vingen
20598/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Presentasjon samarbeidsmøte 02.02.2018 Ålesund kommune v/Torfinn Strand Vingen
20596/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Saksliste - samarbeidsmøte 020218 Ålesund kommune v/Torfinn Strand Vingen
20610/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Avslag *****
20609/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Avslag *****
20608/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Avslag *****
20595/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Saksliste samarbeidsmøte ÅILV 22.09 Ålesund kommune v/Torfinn Strand Vingen
20464/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Forlenging av avtale om matombringing frå 31.12.19 - 31.12.2020 West Vakt
20681/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Trekkjer søknad *****
20693/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Annonse - Kommunale avgifter og gebyr for 2020 Vestnesavisa
20682/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Gnr 45 bnr 49 - Bygging av tremannsbustad - dispensasjon frå reguleringsplan - midlertidig svar - varsel om forsinka fråsegn Møre og Romsdal Fylkeskommune
7464/2017 20191220 20.12.2019 Utgående brev Tildeling av omsorgsbustad *****
20541/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysingar om eigedommen Solevågseide Kari Nerhus
20540/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysingar om eigedommen Frostad Hugo
20539/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysingar om eigedommen Hellevik Steinar John
20534/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysingar om eigedommen Sylte Peder Arne
20533/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysingar om eigedommen Moen Inge
20487/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Søknad - Barne- og ungdomsarbeidar - 70 % engasjement - Fiksdal oppvekstsenter Trude Thoresen
20561/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysningar om eigedommen Neraas Anders Jørn
20560/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysningar om eigedommen Nakken Mats Rørhus
20558/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysningar om eigedommen Tomren Anne-Grete Stenødegård
20552/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Gnr 67 bnr 1 og - Jordleige - Jordleigeavtale mellom Karsten Tomren og Erlend Sellereite - signert Karsten Tomren m.fl.
20549/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysingar om eigedommen Hovden Nils Gustav
20548/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysingar om eigedommen Hoff Mildrid
20547/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysingar om eigedommen Varhaugvik Anne Irene
20546/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysingar om eigedommen Sivertsen Pål
20545/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysingar om eigedommen Skavnes Mette Karin
20557/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysningar om eigedommen Benjaminsen Ruth Sætre
20544/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysingar om eigedommen Svinnseth Arvid
20537/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysingar om eigedommen Rafteseth Ellinor Sæterøy
20536/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysingar om eigedommen Løvik Vidar
20570/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysningar om eigedommen Vike Einar Martin
20392/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Vedtak om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet som barnehagelærar 01.01.2020 - 31.07.2020 Tryggheim barnehage
20404/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Avslag *****
20403/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Avslag *****
20402/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Avslag *****
20386/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Gnr 46 bnr 38 - For høg vass-stand i kum og spillvassleidningar frå Vestnes Brygge til kommunal pumpestasjon Bjørnesen VVS v/ Anton Bjørnesen
20535/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysingar om eigedommen Sætre Jørn
20376/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Gnr 63 bnr 180 -Løyve til utslepp av sanitært avløpsvatn til tett tank Håkon Lie
20543/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysingar om eigedommen Bratland Reidun
20370/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Gnr 62 bnr 110 - Utsleppsløyve tett tank Bent Rørvik
20364/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Gnr 40 bnr 11 - Svar på forespørsel om areal mot kommunal veg Jan Ivar Tangen
20362/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Befaring i bolig etter utflytting og nedvask *****
20352/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Gnr 55 bnr 1 - Løyve til bygging av fritidsbustad Stein Øveraas
20344/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Gnr 62 bnr 147 - Utsleppsløyve til tett tank Odd Bjerkevoll AS
20319/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Febrandshaugen - avtale om kommunal brøyting av privat veg Busette i Febrandshaugen v/ Harald Lien
20567/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysningar om eigedommen Solbakken Hedvig rystad
20566/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysningar om eigedommen Hjelvik Petter Kristian
20564/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysningar om eigedommen Lien Anna Marie
20555/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev E39 - Ny rapport om fjordkryssing Statens Vegvesen Region Midt
20591/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Utbetaling i Startskudd for kommuner som ikke har Lindorff som låneforvalter Husbanken v/ Vigdis Ulleberg
20551/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Søknad om leige av kommunal bustad - avslag *****
20590/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Pålegg fra Fylkesmannen i M&R om supplerende undersøkelser med tilhørende tiltaksplan for 13 verft i Møre og Romsdal - kopi av brev til Miljødirektoratet Romsdal Regionråd ROR v/ Alf Reistad
20571/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysningar om eigedommen Ullsand Helge
20589/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Gnr 44 bnr 53 - Utbetring av vorr / båtstø - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 - marinarkeologisk uttalelse - ettersending Møre og Romsdal fylkeskommune Møre og Romsdal Fylkeskommune
20569/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysningar om eigedommen Stokkeland Odd
20542/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysingar om eigedommen Øverås Tor
20538/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysingar om eigedommen Gjerde Karsten Perry
20568/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysningar om eigedommen Finnvik Frank Norman
20563/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysningar om eigedommen Lid Per-Arne
20562/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktaopplysningar om eigedommen Selvnes Roar
20468/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Orientering om overføring av regionale integreringsoppgaver til fylkeskommunene Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
20465/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Sensitive artsdata - database for sensitiv stadfesta biologisk informasjon Fylkesmannen i Møre og Romsdal
20448/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid *****
20447/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Gnr 46 bnr 2 - Retur av dokument tinglyst 13.12.2019 - doknr 1502046 Kartverket Tinglysing
17859/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Klage på faktura 91130217 Helse Møre og Romsdal HF
20469/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Søknad om omsorgsbustad *****
20461/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Rundskriv A-2/2019 - Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad Arbeids- og sosialdepartementet
20458/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Søknad om omsorgsbustad *****
20426/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Gnr 61 bnr 37 - Klage på vedtak vedr. løyve Oddmund Lid m.fl.
20455/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Skatteinngang for november 2019 Molde Kommune - Økonomiavdelingen
19477/2019 20191218 18.12.2019 Saksframlegg/innstilling Innstilling/tilsetjing i vikariat i 100 % stilling som helsefagarbeidar ved Vestnes sjukeheim
20314/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Retur av signert fullmakt - utlånsløysing e-medier Møre og Romsdal Fylkeskommune
20305/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Gnr 52 bnr 25 - Løyve til utslepp av sanitært avløpsvatn til tett tank Marie Skavnes
20259/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Vedk. krav om tilbakebetaling av tilskudd til Den Katolske Kirke i Midt-Norge, ref. 19645/2019 - 2008/3094 Økonom i Trondheim Stift v/Per Albert Vold
20317/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Bekrefter opphør av leieavtale *****
20112/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Svar på interpellasjon frå Vestnes Arbeiderparti - Framtidig trafikkavvikling på Furneset fergekai etter innføring av autopass Vestnes Arbeiderparti v/Kai Magne Stokkeland
20463/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Informasjon om Stortingets beslutning om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten Finansdepartementet
19901/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - vintersesongen 2020 Trond Anundsen
19238/2019 20191217 17.12.2019 Saksframlegg/innstilling Innstilling/tilsetjing i 79 % stilling som helsefagarbeidar ved Solstua
19164/2019 20191217 17.12.2019 Saksframlegg/innstilling Innstilling/tilsetjing i 34 % stilling som helsefagarbeidar ved Solstua
4793/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Refusjon for PP-tenester - innsending av rekneskap for 2018 og budsjett for 2019 Møre og Romsdal fylkeskommune
20414/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Gnr 13 bnr 9 - fv 5981 - Svar på klage om uttalelse til høring av søknad om midlertidig driftsveg Statens Vegvesen Region Midt
20397/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Avvikling av bokbåtteneste i Møre og Romsdal Møre og Romsdal Fylkeskommune
20394/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Høring - NOU 2019-24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak Helse- og omsorgsdepartementet
20399/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Vestnes Sjøpromenade - overtagelsesprotokoll signert Søvik & Skåravik
20395/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Oversender kartleggingsrapport - Trua fuglar i kulturlandskapet i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal
20396/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Vestnes Sjøpromenade - ettårsbefaring Norconsult v/ Per Åge Brevik
20380/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Melding om avvik - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
20363/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev RETTELSE - Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer Domstoladministrasjonen
20355/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad om reiserett med transporttenesta *****
19492/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Ny hovudbankforbindelse for Vestnes kommune- Org.nr 939 901 965 hht adresseliste
20069/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Reguleringsplan E39 - Romsdalsfjorden (Vik - Julbøen) - Endring etter forenkla prosess Møre og Romsdal Fylkeskommune m.fl.
20001/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - vintersesongen 2020 Odd Inge Vikås
20013/2019 20191217 17.12.2019 Saksframlegg/innstilling Innstilling/tilsetjing - barne- og ungdomsarbeidar - 80 % vikariat - Helland barnehgage
20245/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Avslag *****
20244/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Avslag *****
20243/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Avslag *****
19979/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark vintersesongen 2020 Johannes Valland
19982/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - vintersesongen 2020 Asbjørn Vikås
19939/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Gnr 35 bnr 13 og 53 - Varsel om oppmålingsforretning Olav Legernes m.fl
20086/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Vedr. vegbygging i Vestnesbukta Solbjørg Aare m.fl.
20361/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet
20360/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer Domstoladministrasjonen
20358/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Husleigekontrakt - ***** ***** ***** signert *****
20357/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Leigekontrakt mellom Vestnes kommue og Sjøvang AS - ***** ***** - signert Sjøvang AS
20351/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav Tryggheim barnehage
20346/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Samspleis AS 16.12.2019 Samspleis AS v/Monika Eeg
20270/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Gnr 51 bnr 655 og 656 - Behandling av søknad om seksjonering Møre Hus AS
20260/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - vintersesongen 2020 Odd Olafsen
20257/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid - behov for meir dokumentasjon *****
20253/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Innvilga søknad om reiserett med transporttenesta *****
20262/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Gnr 57 bnr 28 - Svar på spørsmål om ansvar for kanal Fylkesmannen i Møre og Romsdal
20239/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Klage på faktura Helse Møre og Romsdal HF
20251/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Gnr 77 bnr 64 - Sendt protokoll Inge Gjelsten m.fl
20214/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Gnr 72 bnr 30 - Telekommunikasjonsanlegg - utviding av teknisk bygg - mobilmast - Ferdigattest Rambøll v/ Anne Efjestad m.fl.
20256/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark vintersesongen 2020 Lisa Vik Tomren
20213/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Gnr 49 bnr 1 - Rammeløyve bygging av bustadhus Blink Hus Dale Malo AS m.fl.
20186/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Særutskrift - Råd for funksjonshemma 2019 - 2023 - Oppheving av vedtak om konstituering Nina Kvernmo m.fl.
20183/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Særutskrift - Val av kontrollutval for perioden 2019-2023 - vurdering av om medlem er valbar Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
20182/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Særutskrift - GassROR IKS - revidering av selskapsavtale og deltakaravtale GassROR IKS
20181/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Krisesenteret for Molde og omegn IKS - val av representantar til styrande organ Krisesenteret for Molde og omegn IKS
20180/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Særutskrift - Krisesenteret for Molde og omegn IKS - revidering av selskapsavtale Krisesenteret for Molde og omegn IKS
20170/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid - 01.01.2020 *****
20165/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Gnr 60 bnr 48 - Søknad om ny innkøyrsle frå Vikvegen Pål Verner Viken m.fl.
20153/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Avrekning utgifter 2. halvår 2019 Stiftelsen Vestnes Trygdebustader
20152/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Gnr 51 bnr 658 - tinglyst skøyte Ole Vestnes
20128/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Høring - søknad om dispensasjon fra interkommunal plan for Romsdalfjorden i Midsund kommune - fråsegn Vestnes kommune Midsund kommune
20126/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Opningstider jula 2019 - Annonse Vestnesavisa
20124/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Gnr 29 bnr 43 - Løyve til utslepp av sanitært avløpsvatn til tett tank Harald Varhaugvik
20123/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Svar på spørsmål vedr. snøbrøyting privat veg Vikebukt Oddleif Bøe m.fl.
20120/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Gnr 48 bnr 131 - Sendt protokoll Knut Hellen m.fl
20114/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Gnr 48 bnr 131 - Varsel om oppmålingsforretning Knut Hellen m.fl
20110/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Gnr 63 bnr 10 - Fritak for avløpsgebyr Tomrefjord Rør og Montering v/ Stian Lid m.fl.
20108/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev E39 - Stenging av vegkryss - Kommunal veg - Kyrkjevegen - vedtak i planutvalet 3/10- 2017 Statens Vegvesen Region Midt
20105/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Gnr 70 bnr 7 - Tomrefjellet - Frostadsetra - Bygging av veg - Klage på vedtak Kjell Roar Frostad m.fl.
20102/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Svar vedk brøyting på Nesavegen - grisegatå Leif Muribø
20191/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Gnr 35 bnr 204 - sletting av hefte - sjå P360 sak 20/00148 Kartverket Tinglysing
20149/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Opphør av leieavtale 31.12.2019 *****
20113/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Konsesjon på erverv av fast eigedom - gnr 48 bnr 4 i Vestnes kommune - oversending av vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal
20107/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Gnr 77 bnr 64 - Sendt matrikkelbrev Inge Gjelsten m.fl
20106/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Gnr 77 bnr 64 - Varsel om oppmålingsforretning Inge Gjelsten m.fl
20089/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Gnr 61 bnr 37 - Oppgradering og utskifting av flytebrygger - Tomrefjord småbåtlag Tomrefjord Småbåtlag v/ Roger Karlsnes m.fl.
20058/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Gnr 70 bnr 3 og 46 - Sendt protokoll Kjell Roar Frostad
20052/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Gnr 35 bnr 200 - Sendt protokoll Ola Kringstad m.fl
19638/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Gnr 68 bnr 3 - Sendt protokoll Arne Karsten Tomren m.fl.
6537/2017 20191217 17.12.2019 Utgående brev Heimetenesta - svarbrev - 02.05.2017 Arbeidstilsynet
20154/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Gnr 29 bnr 20 - Svar ang. klage på eigedomsskatt Dag Frøland
20151/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Gnr 51 bnr 410 - Bygging av forstøtningsmur langs sjøen, plastring av eksisterande molo og oppføring av hagestue Fylkesmannen i Møre og Romsdal m.fl.
Versjon:5.2.2.1